Tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã ký kết về Cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp.    

Ảnh: Hồng Phúc.Ảnh: Hồng Phúc.

Sự kiện được đánh giá là một bước đi quan trọng trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công công tác cải cách hiện đại hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh về những đóng góp hiệu quả của VCCI và Liên minh VBF trong công cuộc cải cách và hiện đại hóa của ngành Hải quan trong thời gian qua. Ngành Hải quan cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Phát biểu đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa của ngành Hải quan thời gian qua, bà Virginia B. Foote - đồng Chủ tịch VBF và ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác là hết sức cần thiết trong việc thúc đẩy tạo điều kiện cho hoạt động giao lưu thương mại đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan.

Cụ thể, các bên sẽ tổ chức các buổi tham vấn, kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật về hải quan, phát hiện các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về hải quan và kiến nghị các giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, hỗ trợ tuyên truyền doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt chính sách pháp luật về hải quan, hạn chế và ngăn ngừa các vi phạm pháp luật Hải quan...

Trong khuôn khổ Lễ ký kết cũng diễn ra Lễ ra mắt nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hải quan, Liên minh VBF và VCCI.

(Hồng Phúc)