Tăng cường quản lý hải quan tại khu phi thuế quan

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường quản lý hải quan tại các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu tăng cường quản lý hải quan theo hướng chú trọng công tác theo dõi, nắm tình hình hoạt động của DN. Phân công rõ trách nhiệm giữa Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan với các đơn vị liên quan của Cục trong việc quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan. Khi thực hiện thanh khoản cần kiểm tra, rà soát cụ thể số liệu do DN báo cáo với số liệu quản lý của cơ quan Hải quan kịp thời phát hiện vi phạm. Ngoài ra, thực hiện kiểm tra định kì, đột xuất khi có dấu hiệu nghi vấn DN có hành vi vi phạm.

Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường điều tra chống buôn lậu để phòng, chống việc thẩm lậu hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa. Cụ thể, thông qua việc tăng thêm số chuyên đề, chuyên án chống buôn lậu và gian lận thương mại; phối hợp với cơ quan quản lý trong khu phi thuế quan như Thuế, QLTT, Công an để kiểm soát tình hình hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan; Chủ động phối hợp với Ban quản lý khu phi thuế quan để nắm tình hình DN và quản lý đối với hàng hóa XNK...

(PV)