Tháng 10/2014: Ngành Hải quan truy thu 262,4 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

10 tháng năm 2014, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 2.651 cuộc kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), quyết định truy thu 876,3 tỷ đồng. Con số này đạt mức 120% so với cùng kỳ năm 2013. Thực thu vào NSNN (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) đạt 886,4 tỷ đồng (bằng 126 % so với cùng kỳ năm 2013).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Riêng tháng 10/2014, toàn lực lượng KTSTQ đã thực hiện kiểm tra 611 cuộc (bằng 108% so với tháng 9/2014),quyết định truy thu 262,4 tỷ đồng (gấp 1,88 lần so với tháng 9/2014), đã thực thu vào NSNN (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 265,8 tỷ đồng (gấp 1,57 lần so với tháng 9/2014).

KTSTQ đã góp phần chống thất thu NSNN, cơ bản đánh giá được mức độ tuân thủ pháp luật và dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp. Định hướng của lực lượng KTSTQ là hướng đến chuyên nghiệp, hiện đại và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp...

(TK)