Tháng 11/2013: Chạy thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS

Từ ngày 01/4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đi vào vận hành, trước đó nhằm chuẩn bị cho việc vận hành chính thức hệ thống, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/02/2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Tổng cục Hải quan, việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức hải quan trong các khâu nghiệp vụ có sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS phải đảm bảo sử dụng thành thạo hệ thống sau giai đoạn chạy thử. Các cục hải quan tỉnh, thành phố phải huy động tối đa các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn tham gia chạy thử hệ thống. Hoàn thành kịch bản chạy thử đối với các loại hình xuất nhập khẩu thường xuyên thực hiện tại đơn vị.

Cụ thể, giai đoạn 1 (trước ngày 14/11/2013), các cục hải quan tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện chạy thử. Giai đoạn 2 (từ 15/11/2013 – 15/02/2014) tổ chức thực hiện chạy thử. Giai đoạn 3 (từ 16/02/2014 – 30/3/2014) tổng hợp, đánh giá chuẩn bị cho việc chạy chính thức hệ thống.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn đăng ký tham gia chạy thử và thực hiện việc đăng ký người sử dụng theo hướng dẫn tại công văn số 640/CNTT-CNTT ngày 27/9/2013 của Cục CNTT và Thống kê hải quan. Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký chữ ký số theo quy định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 5559/TCHQ-CNTT ngày 20/9/2013.

Đối với những doanh nghiệp chưa kịp đăng ký trước ngày 15/11/2013 thì tiếp tục tổ chức cho doanh nghiệp đăng ký để tham gia chạy thử ở giai đoạn tiếp theo.

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức đăng ký người sử dụng là cán bộ, công chức hải quan tham gia chạy thử Hệ thống theo hướng dẫn của Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan. Thời hạn hoàn thành trước ngày 14/11/2013.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố xác định các máy trạm sẽ tham gia vào quá trình chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS và tổ chức cài đặt phần mềm đầu cuối Hải quan cho tất cả máy trạm đó của cán bộ, công chức hải quan theo hướng dẫn của Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan. Thời hạn hoàn thành trước ngày 14/11/2013.

Đối với phần mềm đầu cuối doanh nghiệp do dự án VNACCS/VCIS cung cấp miễn phí thì các cục hải quan tỉnh, thành phố hỗ trợ hướng dẫn cho doanh nghiệp khi có yêu cầu. Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm đầu cuối khác đã được cơ quan hải quan xác nhận hợp chuẩn thì đề nghị các nhà cung cấp phần mềm hỗ trợ.

(Phương An)