Tháng 4/2013: Hải quan dự kiến thu ngân sách đạt khoảng 15.500 tỷ đồng

Năm 2013, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là 237.500 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu (XNK), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là 81.022 tỷ đồng; Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 156.478 tỷ đồng.  

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo số liệu trên bảng kê giấy nộp tiền từ Kho bạc Nhà nước chuyển sang thì số thu từ ngày 01/4/2013 đến ngày 21/4/2013 đạt khoảng 10.079 tỷ đồng. Tổng lũy kế số thu đến ngày 21/4/2013 đạt 50.869 tỷ đồng bằng 21,4% dự toán.

Trên cơ sở số thu 21 ngày tháng 4/2013, luỹ kế đến ngày 21/4/2013 và tình hình kim ngạch XNK một số mặt hàng tại mục 1 nêu trên, Tổng cục Hải quan dự kiến số thu  tháng 4/2013 đạt khoảng 15.500 tỷ đồng, dự kiến số thu 4 tháng đầu năm 2013 đạt 56.290 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán, giảm 5,25% (56.290/59.412 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thuế XNK, thuế TTĐB và thuế BVMT 19.080 tỷ đồng; thuế GTGT 37.150 tỷ đồng và thu khác 60 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2013, toàn ngành thực hiện các giải pháp sau: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng; Điều chỉnh các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cùng với các điều kiện đảm bảo hiệu quả khi Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 1/7/2013.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi chính sách về: Quản lý hải quan đối với xăng dầu, xe ngoại giao, tài sản di chuyển; Quản lý hải quan  đối với dầu thô nhập khẩu, nhập khẩu xăng dầu, máy móc thiết bị của hoạt động dầu khí... bảo đảm quản lý, giám sát được việc XK dầu thô, thu đúng, đủ các loại thuế; Đánh giá việc thực hiện cơ chế xử lý bù trừ xăng dầu NK với xăng dầu sản xuất trong nước XK sang Lào, kiến nghị chính sách hợp lý đối với loại hình này theo Thông tư 162/2011/TT- BTC ngày 17/11/2011.

Bên cạnh đó, phân tích kim ngạch chịu thuế, mức thuế suất thuế XK, NK ảnh hưởng đến số thu đối với một số mặt hàng như: thuế XK than, quặng Apatit, thuế NK vàng, thuế NK hương liệu và hóa chất để sản xuất đồ uống, xăng dầu… để kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất phù hợp.

Triển khai Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013 điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, toàn ngành chủ động, bố trí các lực lượng, công cụ phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN giao. Cụ thể: Rà soát xác định lại chỉ tiêu thu NSNN giao cho từng địa phương trên cơ sở số thực thu 2012 và theo nguyên tắc những địa phương được giao chỉ tiêu thấp hơn tỷ lệ chung thì trình Bộ Tài chính có văn bản  giao chỉ tiêu bổ sung. Trên cơ sở chỉ tiêu thu nợ Tổng cục giao cho các đơn vị, toàn ngành phấn đấu thu hồi hết số nợ thuế có khả năng thu, không để nợ mới phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, trách thất thu, giao chỉ tiêu thu qua công tác này tăng 30% so với số đã thực thu năm 2012; Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các Cục Hải quan địa phương. Yêu cầu các đơn vị phải thu đúng, thu đủ nộp vào NSNN, kiến nghị xử lý kịp thời đối với những cá nhân đơn vị thực hiện không đầy đủ nghiêm chỉnh các kiến nghị, kết luận.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại qua giá, mã, thuế suất, số lượng: Ban hành cơ sở dữ liệu mới về giá thay thế Danh mục rủi ro về giá đối với hàng nhập khẩu cấp Tổng cục hiện hành. Tăng cường giám sát đối với hàng TN-TX, chuyển cửa khẩu, hàng hóa ra, vào các khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, kho ngoại quan; chú trọng thu thập các nguồn thông tin về hàng hóa, người khai hải quan…đặc biệt là doanh nghiệp có trụ sở một nơi nhưng làm thủ tục nhiều nơi, để phát hiện kịp thời các trường hợp sai phạm về loại hình, tên hàng, số lượng, xuất xứ...

Nâng cao hiệu quả công tác phân tích phân loại, góp phần chống gian lận qua mã số; Phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp khai sai tên hàng, mã số để gian lận thuế.

Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm; điều tra, xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào các loại hình, mặt hàng, khu vực trọng điểm, tuyến đường vận chuyển hàng hóa TNTX, chuyển khẩu, nhập khẩu qua đường hàng không; Xác định mặt hàng, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm, phương thức, thủ đoạn, hiện tượng nổi cộm,...trong từng địa bàn. Tiếp tục thu thập, xác minh làm rõ các thông tin về trị giá thực thanh toán, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Chủ động rà soát thu đủ thuế bản quyền, phần mềm nhập khẩu, các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế, gia hạn, xóa nợ thuế bảo đảm đúng đối tượng, đáp ứng điều kiện, thủ tục hồ sơ. Chỉ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn, xóa nợ thuế khi doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ; Tập trung lực lượng chống thất thu về trị giá, thuế suất...

Giải pháp về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp: Thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động XNK của doanh nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu tiêu cực; tăng cường sự phối hợp, bảo đảm thời gian giải quyết công việc nhanh gọn, chính xác; tăng cường các đoàn kiểm tra đột xuất về kỷ cương, kỷ luật, chấp hành chế độ chính sách; tổ chức hội nghị giao ban cụm.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động XNK mà trọng tâm là: triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ tại 13 cục hải quan tỉnh, thành phố còn lại. Đồng thời xem xét mở rộng số lượng Doanh nghiệp ưu tiên làm thủ tục hải quan.

Tiếp tục triển khai dự án Hiện đại hoá thu NSNN giữa Thuế - Kho bạc - Hải quan; sơ kết, đánh giá công tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại để mở rộng việc thực hiện phối hợp thu.

Thực hiện cập nhật, thống kê, báo cáo chính xác, kịp thời, đầy đủ số liệu về số tiền thuế phát sinh, phải thu, đã thu, chưa thu trong từng ngày vào hệ thống kế toán KT559 và truyền nhận báo cáo đầy đủ các bảng dữ liệu theo đúng quy định.

(Nhã Tường)