Tháng 9/2015: Xúc tiến kết nối ASW với 4 nước

Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Tổng cục Hải quan đang triển khai nhiều công việc để mở rộng kết nối thêm cho 3 bộ dự kiến vào tháng 9/2015, mở rộng thủ tục tham gia vào NSW của 6 bộ đã kết nối và xúc tiến kết nối với ASW.

Hoạt động XNK tại cảng Green Port, Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải quan.Hoạt động XNK tại cảng Green Port, Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, Việt Nam đã đề nghị và được Ban thư ký ASEAN đồng ý tham gia vào một dự án cùng với 4 quốc gia thực hiện kết nối ASW trong tháng 9/2015 gồm: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Hải quan Việt Nam đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Nghị định thư để tạo cơ sở pháp lý tham gia ASW. Trong tháng 8/2015, dự kiến sẽ tổ chức một đoàn khảo sát đến 1-2 nước nói trên nhằm tìm hiểu thực tế triển khai công tác chuẩn bị của nước bạn cũng như trao đổi về nghiệp vụ và kỹ thuật.

NSW được triển khai trên một quy mô rộng lớn với sự tham gia của nhiều bộ, ngành để giải quyết thủ tục liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp (DN) đang tham gia hoạt động XNK. Do đó, khối lượng công việc đặt ra cho mỗi bộ, ngành là rất lớn, bởi các đơn vị vừa phải song song giải quyết thủ tục hành chính cho cộng đồng DN vừa phải tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, nâng cấp hệ thống CNTT; hoàn thiện cơ sở pháp lý; chuẩn hóa quy trình thủ tục để tạo sự thống nhất trong Cơ chế một cửa; xây dựng tài liệu để đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức, cộng đồng DN…

Theo Tổng cục Hải quan, từ nay đến cuối năm 2015, khối lượng công việc đặt ra đối với thực hiện NSW và ASW là hết sức nặng nề. Một mặt vừa phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả NSW, mặt khác Việt Nam phải tích cực chuẩn bị để kết nối NSW với Cơ chế một cửa của Malaysia.

Để phục vụ cho sự kiện quan trọng này, Tổng cục Hải quan đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành. Hiện tại, việc thực hiện NSW và ASW đã được nội luật hóa tại Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện NSW.

Các nhiệm vụ triển khai NSW và ASW rất nặng nề, liên quan đến nhiều bộ, ngành. Vì vậy, để việc triển khai đúng tiến độ, Tổng cục Hải quan đã có đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành tích cực triển khai; đồng thời Bộ Tài chính ủng hộ, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Tổng cục Hải quan.

(D.Phương)