Thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 14560/TCHQ-GSQL trả lời Công ty TNHH Rồng Nam Hải về vướng mắc thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất phát sinh tại thời điểm Thông tư số 222/2009/TT-BTC có hiệu lực áp dụng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm 2.1.c Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC thì cơ quan Hải quan thực hiện việc xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” khi người khai hải quan đưa hàng hóa vào khu vực giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ việc của Công ty thì hàng hóa tái xuất được khách hàng nhập khẩu chỉ định giao cho doanh nghiệp chế xuất Kyocera trong KCN-KCX Hải Phòng không có bố trí Hải quan giám sát cổng. Đồng thời, căn cứ Khoản 4 Điều 27 Thông tư số 222/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử thì đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, cơ quan Hải quan không xác nhận thực xuất, căn cứ để xác định hàng hóa đã thực xuất khẩu là tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH Rồng Nam Hải thực hiện việc xuất khẩu (tái xuất) lô hàng tạm nhập trước đây cho Doanh nghiệp chế xuất Kyocera trong KCN-KCX Hải Phòng, thì cơ sở để xác định hàng hóa đã thực xuất khẩu là tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan.

Vì thế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVI - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở kiểm tra tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất Kyocera trong KCN-KCX Hải Phòng, chứng từ thanh toán để thực hiện việc thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất theo đúng quy định hiện hành.

(T.H)