Thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương: Niềm vui của doanh nghiệp

Ngày 21/10/2013, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2626/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng tổng hợp Bình Dương trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương.

Bãi container Cảng Bình Dương. Ảnh nguồn Cổng thông tin điện tử Hải quan Bình Dương.
Bãi container Cảng Bình Dương. Ảnh nguồn Cổng thông tin điện tử Hải quan Bình Dương.

Trên cơ sở kiến nghị của Cục Hải quan Bình Dương với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về việc thành lập, nâng cấp Đội thủ tục Cảng tổng hợp Bình Dương lên cấp Chi cục hải quan cửa khẩu. Việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng tổng hợp Bình Dương sẽ tạo được thuận lợi về quản lý hành chính và thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giảm chi phí vận chuyển cho cộng đồng doanh nghiệp làm thủ tục tại Bình Dương, rút ngắn được khoảng cách và thời gian vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu so với khoảng cách từ cảng biển TP.HCM về tỉnh Bình Dương.

Đồng thời đây sẽ trở thành một đầu mối quan trọng, là cửa ngõ hàng hải thông thương với thế giới của tỉnh Bình Dương và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cửa khẩu quan trọng của tỉnh đảm bảo hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có thể thông qua cảng Bình Dương để xuất thẳng ra nước ngoài hoặc hàng hoá nhập khẩu có thể thông qua cảng Bình Dương để về tỉnh Bình Dương và một số tỉnh phía Bắc Bình Dương để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân, là niềm mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Quyết định thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương là một trong những tín hiệu đáng mừng cho cả Hải quan Bình Dương và phía doanh nghiệp đóng trên địa bàn Dĩ An - Bình Dương, Đồng Nai, Vũng tàu, TP HCM. Đây sẽ là một trong những tiền đề tạo sự phát triển và tạo sự thuận lợi thu hút doanh nghiệp về Bình Dương đầu tư trong thời gian tới.

Hiện tại, Bình Dương có 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 9.000ha và 08 cụm công nghiệp với diện tích trên 800ha. Trong đó nhiều khu công nghiệp đã cho thuê hết diện tích như: KCN Việt Nam- Singapore, Việt Hương, Sóng Thần I, Sóng Thần II, Mỹ Phước, Đồng An, Tân Đông Hiệp… Do đó, nhu cầu tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nhiệp là một yêu cầu cần thiết. Cục Hải quan Bình Dương có 09 địa điểm thông quan hàng hóa thuộc 06 Chi cục Hải quan. Ngoài cửa khẩu (chưa có Hải quan cửa khẩu mặc dù có Cảng quốc tế) nên việc phục vụ phát triển kinh tế và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tăng chi phí, chưa phát huy hết lợi thế của hệ thống cảng biển quốc tế, cảng sông và cảng khô ICD. 

(Chấn Phong)