Thành lập kho ngoại quan tại huyện Mê Linh, Hà Nội

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 281/QĐ-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, sẽ thành lập kho ngoại quan chuyên dùng để bảo quản hàng thủy sản tươi sống bằng nước biển có tổng diện tích: 1.470 m2, gồm: 1020 m2 kho (có khoang chứa nước biển), 450 m2 công trình phụ trợ tại Lô 17, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội do Công ty TNHH đầu tư Phúc Đồng là chủ sở hữu.

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (4/2/2015). Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.

(T.H)