Tháo gỡ vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu

Cục Hải quan tỉnh Long An vừa qua đã có báo cáo vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho rằng,  trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo quy định từ điểm c.1 đến điểm c.7 khoản 5 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC nhưng không xuất khẩu ra nước ngoài mà xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với lượng hàng hóa thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc thực tế đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài, nếu đáp ứng điều kiện “được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục kiểm tra, giám sát xác định thực tế hàng hóa đã thực xuất khẩu tiếp ra nước ngoài hoặc đã thực tế sử dụng trong khu phi thuế quan”.

Trường hợp xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan được xét hoàn thuế nhập khẩu, không yêu cầu phải kiểm tra, xác định về việc hàng hóa đã thực xuất khẩu tiếp ra nước ngoài hoặc đã thực tế sử dụng trong khu phi thuế quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ hướng dẫn nêu trên để xem xét giải quyết hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo quy định.

(T.H)