Thêm 45 mặt hàng mới thuộc diện quản lý rủi ro

Tổng cục Hải quan vừa bổ sung, sửa đổi danh mục rủi ro về giá và mức giá kiểm tra của một số mặt hàng thuộc danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp tổng cục. Lần sửa đổi này sẽ thay thế 111 mặt hàng của danh mục quản lý rủi ro cũ và bổ sung thêm 45 mặt hàng mới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể gồm: Cánh gà đông lạnh, chân gà đông lạnh trong nhóm thịt gia cầm đông lạnh; cá thu đông lạnh, cá kìm, sá thu đao đông lạnh trong nhóm cá đông lạnh; bổ sung một số loại rượu vang, rượu sake; gạch ốp lát tráng men; một số loại xe ô tô, xe đạp điện, xe máy...    

Việc khai thác, sử dụng mức giá kiểm tra ban hành kèm theo công văn này thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan. Mức giá kiểm tra được áp dụng làm cơ sở so sánh, đối chiếu và phân loại để phục vụ việc kiểm tra, tham vấn đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký hải quan kể từ ngày 15/11/2013.
 
(Kim Liên)