Thí điểm e-Manifest sẽ kéo dài tới bao giờ?

Chương trình thí điểm e-Manifest được thực hiện từ năm 2011. Sau 3 năm thực hiện thí điểm, đến ngày 15/8/2013, sau khi hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm Hệ thống, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã triển khai e-Manifest cho toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận trên phạm vi 9 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Tính đến ngày 01/8/2014, đã có 43 hãng tàu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) đối với tàu biển xuất nhập cảnh; 406 đại lý hãng tàu và 1462 công ty giao nhận đăng ký tham gia và đã làm TTHQĐT có 3.637 tàu với 21.599 bộ hồ sơ (số lượt làm TTHQĐT).
 
Thí điểm e-Manifest được đánh giá cao, giúp giảm chi phí và thời gian khi làm TTHQ cho phương tiện vận tải tàu biển xuất nhập cảnh. Một số vướng mắc về vận hành hệ thống CNTT khai báo đã được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xử lý bằng văn bản và nâng cấp hệ thống. Đến nay, việc khai báo, vận hành và xử lý đã đi vào ổn định.

Theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg có hiệu lực đến hết năm 2012, sau đó phải thực hiện sơ kết, đánh giá nhằm bổ sung, đề xuất thực hiện e-Manifest. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên dẫn đến kéo dài thời gian thí điểm.
 
Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thực hiện thủ tục hải quan điện tử với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (e-Manifest) theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg và đưa nội dung quy định về e-Manifest vào Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
 
Trước mắt, để có đủ cơ sở pháp lý thực hiện TTHQĐT với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg cho đến khi Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan có hiệu lực thi hành.​
 
(Kim Liên)