Thi đua yêu nước: Động lực mạnh mẽ thúc đẩy xây dựng và phát triển Hải quan Việt Nam

70 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam luôn đồng hành cùng mỗi giai đoạn đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: HỮU LINH.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: HỮU LINH.

Trong mỗi chặng đường lịch sử đã ghi nhận biết bao sự hi sinh, nỗ lực vượt khó của các thế hệ cán bộ công chức hải quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Qua các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn lịch sử, đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây (2010-2015), phong trào thi đua đã góp phần quan trọng để Hải quan Việt Nam lập được nhiều thành tích trên các mặt công tác như: Cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan; thu ngân sách Nhà nước; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Ngày 10-9-1945, tám ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Sắc lệnh số 27- SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, tiền thân của Hải quan Việt Nam ngày nay. Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Hải quan Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện về mặt cơ sở pháp lý cũng như cơ cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một trong những động lực quan trọng giúp Hải quan Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao chính là việc Tổng cục Hải quan luôn coi trọng và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua khen thưởng trong toàn Ngành. Giai đoạn đất nước còn chiến tranh, phong trào thi đua có thể kể đến như “đấu tranh kinh tế với địch trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (thời kỳ 1946-1954); thi đua thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ Nhà nước độc quyền ngoại thương, ngoại hối, thi hành chính sách thuế quan, tiếp nhận hàng hóa viện trợ và chống buôn lậu qua biên giới (giai đoạn 1954-1975); thi đua đấu tranh mạnh mẽ với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang có biểu hiện phức tạp và phổ biến trong giai đoạn 1975-1986…

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Hải quan Việt Nam đã không ngừng đổi mới theo hướng tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản lý hải quan hiện đại như thực hiện thủ tục hải quan điện tử, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan... Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, kể từ sau Hội nghị Đại hội điển hình tiên tiến Hải quan Việt Nam lần thứ IV (tháng 6-2010), Tổng cục đã chủ động triển khai linh hoạt, kịp thời nhiều phong trào thi đua: Phong trào thi đua của Tổng cục Hải quan với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”; Phong trào thi đua ngắn hạn chào mừng ngày thành lập Hải quan Việt Nam với khẩu hiệu “Ngành Hải quan quyết tâm triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS”; phong trào thi đua ngắn hạn với chủ đề “Thi đua lập thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu dịp tết Nguyên đán” của Cục Điều tra chống buôn lậu; phong trào “Thi đua thực hiện quyết liệt các biện pháp thực hiện thu ngân sách và tiết kiệm chi phí quản lý hành chính” của Cục Hải quan TP.HCM; phong trào “Đoàn kết- Kỷ cương- Phát triển, tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014” của Cục Hải quan Bình Dương; phong trào thi đua theo chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng DN” của Cục Hải quan Quảng Ninh…

Cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cũng được Tổng cục Hải quan quan tâm thực hiện kịp thời. Đến nay, toàn Ngành có 4 đơn vị,  1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, gồm: Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Đồng Nai và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM; nhiều đơn vị, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố... Bên cạnh việc khen thưởng thường xuyên, Tổng cục Hải quan luôn quan tâm đến công tác khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; các đợt cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Tổng cục Hải quan cũng rất quan tâm đến công tác tổng kết, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội điển hình tiên tiến. Thông qua Đại hội điển hình tiên tiến đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời cổ vũ và tạo động lực cho các phong trào thi đua trong thời kỳ đổi mới; động viên toàn thể CBCC trong toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhờ tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy Hải quan Việt Nam phát triển sâu, rộng về mọi mặt, thể hiện qua các mặt công tác tiêu biểu như:

Thứ nhất, về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan, đã tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng DN và người dân. Thủ tục hải quan điện tử được triển khai thành công trong giai đoạn 2010 - 2014 đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực thương mại, tài chính và quản lý hải quan. Việc thực hiện thành công thủ tục hải quan điện tử cũng tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai, áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS từ ngày 1-4-2014. Đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS đã đi vào hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK với 100% Cục Hải quan và Chi cục Hải quan vận hành Hệ thống.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia và tiến đến kết nối Cơ chế một cửa ASEAN; Chương trình DN ưu tiên; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các trang thiết bị hiện đại như máy soi container, camera, thiết bị đọc mã vạch... phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan một cách hiệu quả trong quy trình thủ tục hải quan.

Thứ hai, thực hiện chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì, tham mưu cho Bộ Tài chính xây dựng dự án Luật Hải quan 2014, được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 23-6-2014 với số phiếu tán thành cao (91,16%).

Thứ ba, về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, Hải quan Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò gác cửa biên giới trong những năm qua. Lực lượng kiểm soát Hải quan đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lớn liên quan đến các loại hàng cấm, nguy hại đến sức khỏe cộng đồng như ma túy, tiền chất ma túy, rác thải, vũ khí, động vật hoang dã… Kết quả đấu tranh trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do lực lượng Hải quan thực hiện không chỉ góp phần chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh công bằng, minh bạch cho cộng đồng DN mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh chính trị của đất nước và an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Trong giai đoạn 2010-2014, Hải quan Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ hơn 96.000 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2.403 tỷ đồng; đã xử lý và thu nộp ngân sách gần 685 tỷ đồng.

Thứ tư, về công tác thu ngân sách Nhà nước, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hải quan Việt Nam. Liên tục trong nhiều năm, Tổng cục Hải quan đã thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Số thu nộp NSNN giai đoạn 2010-2014 tăng trung bình 12,57%/năm. Năm 2014, tổng số thu nộp NSNN là 253.422 tỷ đồng vượt 13,13% chỉ tiêu được giao. 

Thứ năm, về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, Hải quan Việt Nam đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn, phát hiện các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức Hải quan; Các trường hợp vi phạm đều được kiên quyết xử lý kịp thời nhằm đảm bảo lực lượng cán bộ, công chức Hải quan trong sạch, vững mạnh và đạt trình độ khu vực, quốc tế...

(Theo Báo Hải quan)