Thu ngân sách tại các cục hải quan địa phương

Cục Hải quan Hải phòng cho hay, tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 14/4/2014, đơn vị thu ngân sách ước tính 9.076 tỷ đồng, đạt 23,51% chỉ tiêu được giao, đạt 21,77 % chỉ tiêu phấn đấu và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2014, Cục Hải quan Hải phòng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng lưu ý là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Triển khai quyết liệt mọi biện pháp nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) được giao là 38.6900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục cũng quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của  Tổng cục giao năm 2014 là  tập trung nguồn lực tiếp nhận và triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS  tại Cục Hải quan Hải phòng. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai dự án VNACCS/VCIS  và các nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa khác nhau của ngành.

** Hà Nội: Theo Cục Hải quan Hà Nội, tính đến ngày 15/4/2014, số thu NSNN của Cục đạt 3.422 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch được giao năm 2014. Trong kỳ, Cục Hải quan Hà Nội cũng đã thực hiện phân luồng, kiểm tra được 48.661 tờ khai. Trong đó: Kiểm tra sơ bộ đạt 32.632 tờ khai (chiếm 67,1%); kiểm tra chi tiết: 12.546 tờ khai (chiếm 25,8%) và kiểm tra thực tế: 3.483 tờ khai (chiếm 7,2%).

** Thừa Thiên - Huế: Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế cho biết, tổng số thu nộp ngân sách của toàn Cục từ 16/3 đến 15/4 là 47,3 tỷ đồng. Lũy kế số thu nộp ngân sách của toàn Cục từ 01/1/2014 đến 15/4/2014 là 112 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán giao năm 2014 (520 tỷ); tăng 78% so với cùng kỳ năm 2013. Trong kỳ, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế cũng tiếp tục tăng cường công tác quản lý rủi ro (QLRR). Cập nhật các tiêu chí Quản lý rủi ro trong quản lý hải quan vào hệ thống thông tin phục vụ triển khai TTHQĐT theo quyết định 1081/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; Kiểm tra nghiệp vụ QLRR của Hệ thống VNACC/VCIS theo hướng dẫn tại công văn 200/TCHQ-VNACCS. Thiết lập tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử.

(Phương An - tổng hợp từ portal MOF)