Thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao

Thống kê của Bộ Công an hiện cả nước có khoảng 4.000 xe ngoại giao nhập khẩu từ năm 1998 đến hết tháng 8/2009, trong đó hàng nghìn ôtô chưa làm thủ tục chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng nhưng không đóng thuế làm thất thu một khoản thuế không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ Tài chính vừa có văn bản 6648/BTC-TCHQ ngày 24/5/2013 hướng dẫn cụ thể về thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định như sau:

Người đang quản lý, sử dụng xe có thể thực hiện kê khai trên tờ khai phi mậu dịch (ký hiệu HQ/2011-PMD) và nộp thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng) tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện nhất.

Hồ sơ để làm thủ tục nộp thuế gồm: 01 bản chính Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan Công an cấp; 01 bản chính Giấy tờ mua bán xe hoặc giấy chuyển nhượng hoặc tương đương; Các giấy tờ liên quan đến đối tượng ngoại giao (nếu có) như: chứng minh thư, giấy ủy quyền quản lý, sử dụng xe; 01 bản chính Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có đóng dấu “Dùng cho tái xuất”; 01 bản chính Tờ khai phi mậu dịch ký hiệu HQ/2011-PMD; 01 bản sao y bản chính Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đang quản lý, sử dụng xe.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp thuế, cơ quan Hải quan trả hồ sơ cho người đang quản lý, sử dụng xe để nộp thuế trước bạ và đăng ký xe. Hồ sơ gồm: 01 bản chính Tờ khai phi mậu dịch và Bản chính biên lai thu thuế.

Căn cứ tính thuế khi làm thủ tục chuyển nhượng xe là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng. Trong đó, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng; Thuế suất để tính thuế nhập khẩu xe chuyển nhượng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng.

Trong thời hạn từ 10/4 đến 10/6/2013, theo hướng dẫn tại Thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/3/2013 của Bộ Công an, nếu người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo, làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nộp thuế theo các nội dung trên thì không xử lý phạt chậm nộp thuế theo quy định.

Về lệ phí trước bạ, người đang quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC. Chủ xe có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi hoàn thành thủ tục thu thuế, có trách nhiệm sao gửi tờ khai phi mậu dịch (bản hải quan lưu) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe (đối với trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe khác với Cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển nhượng xe) để thanh khoản giấy phép nhập khẩu theo quy định.

(KH)