Thủ tục hải quan của DN ưu tiên khi hệ thống gặp sự cố

Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn 14427/BTC-TCHQ để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, khi xảy ra sự cố đối với Hệ thống khai hải quan điện tử của doanh nghiệp ưu tiên, để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hải quan kịp thời, người khai hải quan có thể thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức thủ công sau khi đã thông báo cho cơ quan Hải quan bằng văn bản hoặc bằng điện thoại hoặc bằng thư điện tử đã đăng ký với cơ quan hải quan về sự cố Hệ thống khai hải quan điện tử.

Về thủ tục hải quan trong trường hợp Hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11887/BTC-TCHQ ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

(T.H)