Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Quyết định 52/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2007 đưa vào một số quy định mới trong thủ tục hải quan điện tử đối với các phương tiện vận tải (PTVT) xuất nhập cảnh, chuyển cảng và quá cảng.

Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Theo quy định mới này, đại lý hãng tàu hoặc đại lý giao nhận của các PTVT phải cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan trước khi các PTVT xuất nhập cảnh. Thời hạn phải gửi trước bản khai hàng hóa tùy thuộc vào loại PTVT là gì, tàu thuyền hay máy bay. Đối với tàu nhập cảnh, chậm nhất 12 giờ trước khi tàu nhập cảng, đại lý của hãng tàu phải cung cấp thông tin hàng hóa cho cơ quan Hải quan. Còn đối với máy bay là 1 giờ trước khi tàu bay hạ cánh hoặc ngay sau khi tàu bay cất cánh tại cảng hàng không cuối cùng để nhập cảnh vào Việt Nam. Đối với các PTVT xuất cảnh, phải nộp thông tin hàng hóa chậm nhất 1 giờ trước khi tàu hoặc máy bay rời cảng, xuất cảnh.

Việc biết trước thông tin về hàng hóa trước khi PTVT nhập cảnh, xuất cảnh sẽ có phép cơ quan hải quan thông quan nhanh chóng; và hơn cả là có thể kịp thời ngăn chặn những lô hàng chứa sản phấm nguy hại, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng… Đây thực chất là một nguồn thông tin quan trọng để phục vụ quản lý rủi ro, cho quá trình thông quan hàng hóa.

Với phương thức điện tử, việc cung cấp thông tin trước là hoàn toàn có thể thực hiện được.Thực tế, những thông tin được yêu cầu cung cấp trước cũng đồng thời là những thông tin cần xử lý khi cơ quan hải quan tiến hành thủ tục hải quan cho PTVT xuất cảnh, nhập cảnh.

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)