Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có công hàm đề nghị hướng dẫn thủ tục tạm nhập hàng hóa tham gia triển lãm Diễn đàn ICT của Nhật Bản - Việt Nam tại Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phúc đáp công hàm, Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý Đại sứ quán về đối tượng là doanh nghiệp nước ngoài (không có mã số thuế) có hàng hóa tham dự Hội chợ triển lãm tại Việt Nam không được nhập khẩu trực tiếp mà phải làm thủ tục nhập khẩu thông qua đơn vị tổ chức hội chợ. Vì vậy, thủ tục hải quan được thực hiện thông qua đơn vị tổ chức hội chợ (qua hợp đồng ủy quyền) hoặc qua các công ty dịch vụ đại lý thủ tục hải quan. Khi đối tượng này tiến hành làm thủ tục hải quan sẽ được quản lý tương ứng với tính chất hợp đồng với chủ hàng là doanh nghiệp nước ngoài.

(T.H)