Thủ tục hải quan với hàng thu gom ngoài Việt Nam qua đường bộ đi quốc tế

(eFinance Online) -Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3038/BĐVN-DVBC ngày 14/9/2015 và công văn số 2549/BĐVN-DVBC ngày 02/7/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục vận chuyển hàng thu gom ngoài lãnh thổ về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị đến Sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện chia chọn, chuyển tiếp đi quốc tế, về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 7628/BCT-PC ngày 17/8/2016, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời ý kiến. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, hàng hóa thu gom ngoài lãnh thổ về Việt Nam qua đường bộ để thực hiện phân loại, chia chọn, chuyển tiếp đi quốc tế phải tuân thủ các quy định về hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ theo quy định tại Luật thương mại và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Cũng theo công văn số 7628/BCT-PC ngày 17/8/2016 của Bộ Công thương về việc hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ về Việt Nam qua đường bộ đi quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các bước thủ tục như sau: 

Hàng hóa đi từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Sân bay quốc tế Nội Bài phải được Tổng công ty Bưu điện vận chuyển theo tuyến đường được Tổng công ty Bưu điện thông báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi (Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị) và Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến (Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh) bằng xe thư dạng thùng kín đảm bảo thực hiện được niêm phong hải quan, có gắn thiết bị định vị và được chia sẻ với Chi cục Hải quan tại cửa khẩu làm thủ tục hải quan (nơi hàng hóa được vận chuyển đi) quản lý, theo dõi được hành trình xe di chuyển từ cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn đến Sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh).

Thủ tục đối hải quan hàng hóa thu gom ngoài lãnh thổ vận chuyển từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Sân bay quốc tế Nội Bài áp dụng tương tự hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ đất liền tại Khoản 1, Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, công văn hướng dẫn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

Khi hàng hóa đến khu vực giám sát hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế thực hiện theo quy định tại Chương III, Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính.

(T.H)