Thủ tục xác nhận DN có hoạt động tạm nhập tái xuất

Theo Thông tư 94/2014/TT-BTC, từ 30/8, DN có nhu cầu muốn được xác nhận hoạt động tạm nhập tái xuất (TN-TX) để xin cấp mã số TN-TX có thể nộp hồ sơ đến Tổng cục Hài quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị xác nhận DN có hoạt động XK, NK hoặc TN-TX hàng hóa và Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản xác nhận hoặc trả lời DN trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện để được xác nhận.

(T.H)