Thủ tục xuất khẩu sang Campuchia

Hỏi: Chúng tôi có 2 container văn phòng (phục vụ trong xây dựng) loại 40 feet, trong container có các phụ kiện đồng bộ đi kèm gồm cả máy lạnh, quạt hút... Xin hỏi về thủ tục xuất khẩu, đơn vị chúng tôi phải xuất trình chứng từ gì ngoài bộ hồ sơ hải quan không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời: Căn cứ điểm 1 mục I Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại có quy định: “Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) bao gồm:

- Các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

- Các hộ kinh doanh cá thể được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Được xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, gia công, đại lý mua, bán hàng hóa theo quy định và trong phạm vi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP không phụ thuộc vào ngành hàng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”

Do đó, đề nghị công ty tham khảo Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, xuất khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ để thực hiện.

Nếu hàng hóa xuất khẩu của công ty không thuộc các danh mục trên thì khi xuất khẩu, công ty làm thủ tục như quy định tại tại điểm 2, mục 1, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

(Theo Cục Hải quan Đồng Nai)