Thừa Thiên Huế: Kim ngạch XNK tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015

(eFinance Online) - Cục Hải quan Thừa Thiên Huế vừa cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch XNK đạt 389,3 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 217,3 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 172 triệu USD).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đơn vị đã tiến hành thông quan 118 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015); 23,2 nghìn lượt người xuất nhập cảnh (tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2015); đã làm thủ tục hải quan cho 7.106 tờ khai, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Về công tác kiểm tra, thu thuế XNK, tổng số thu nộp ngân sách của toàn Cục trong kỳ (1/1/2016 - 15/5/2016) là hơn 159,135 tỷ đồng, đạt 57,87% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 50,5% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 46,42% so với năm 2015. Tổng số tiền nợ thuế là 296 triệu đồng (trong đó, toàn bộ là nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu, nợ của các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản từ năm 1996, 1997). Trong 6 tháng đầu năm 2016, chủ yếu tăng thu từ nguồn thu không ổn định là các dự án đầu tư, giảm nguồn ổn định thu chủ yếu của các năm trước là nhựa đường và khoáng sản.

Về công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã chỉ đạo các Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định Luật Hải quan, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Tính đến 15/5/2016, Chi cục kiểm tra sau thông quan đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở 3 DN, đạt tỷ lệ 100%, kết quả thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 42,658 triệu đồng (trong đó, thuế nhập khẩu là hơn 16,714 triệu đồng, thuế GTGT là hơn 10,028 triệu đồng).

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan và quản lý rủi ro; công tác công nghệ thông tin, thống kê hải quan; công tác xây dựng lực lượng hải quan; tài vụ quản trị và các công tác khác.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sau 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và các vi phạm khác về hải quan trên địa bàn không có diễn biến phức tạp.

(PV)