Thuế xuất khẩu đối với hàng hóa bán cho DN chế xuất

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2754/HQBD-TXNK ngày 03/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than đá nhập khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Vì vậy, trường hợp Công ty cổ phần Than Quảng Ninh mua mặt hàng than đá do doanh nghiệp khác nhập khẩu để bán lại cho doanh nghiệp chế xuất, thì doanh nghiệp nhập khẩu được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và Công ty cổ phần Than Quảng Ninh không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng quy định tại điểm a khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Hồ sơ hoàn thuế, xét không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 120, Điều 126 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

(T.H)