Thuế xuất khẩu hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời công văn số 3290/HQHN-TXNK ngày 29/10/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc thuế xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC) trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 33 Thông tu số 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC) thì doanh nghiệp phải thông báo định mức trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính.

Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký bảng định mức nguyên liệu trước khi xuất khẩu sản phẩm, không đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu, thì chưa đủ điều kiện để được xét không thu thuế xuất khẩu theo các quy định nêu trên.

(P.An)