Thuốc bảo vệ thực vật chịu thuế GTGT 5%

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM và Công ty cổ phần Sachem Quả cầu về thuế suất thuế GTGT mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, thời điểm trước ngày 1-1-2014, theo quy định tại điểm c Khoản 2.2 mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11-1-2012, thì: “thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Thời điểm từ ngày 1/1/2014 đến nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “thuốc phòng trừ sâu bệnh, bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa NK ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC thì: “thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài ngặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm…” thuộc mã hàng 83.08, có thuế suất thuế GTGT 5%, trừ mã hàng 8308.91.30 “tấm thuốc diệt muỗi” và các mặt hàng thuốc diệt côn trùng (kiến, gián, ruồi, muỗi) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Như vậy, thuốc bảo vệ thực vật chịu thuế GTGT 5%.

(T.H)