Tiếp tục gia hạn chạy thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS đến 21/3/2014

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức (CBCC) và doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu có thêm thời gian chạy thử và làm quen với hệ thống, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 1903/TCHQ-VNACCS (ngày 26/2/2014) tiếp tục kéo dài thời gian chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS đến hết ngày 21/3/2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là lần gia hạn thời gian thử nghiệm thứ 2 kể từ khi Tổng cục Hải quan công bố kế hoạch chạy thử VNACCS/VCIS được thực hiện từ 15/11/2013 đến ngày 15/2/2014. Trước đó ngày 13/2/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1352/TCHQ-VNACCS gia hạn thời gian chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS đến hết ngày 28/2/2014.

Như vậy, với việc kéo dài thêm thời gian chạy thử, các DN có thêm 21 ngày nữa để làm quen và chạy thử VNACCS/VCIS, trước khi hệ thống vận hành chính thức ngày 01/4/2014.

Theo Tổng cục Hải quan đến ngày 25/2/2014, cả nước có 13.272 DN đã đăng kí tham gia hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

(PV)