Tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan

Trong năm 2013, thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng một cách hiệu quả, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng trong toàn thể cán bộ công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tuyên ngôn, đặc biệt tại những đơn vị tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong đạo đức theo đúng phương châm hành động và các cam kết mà Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đưa ra bằng các biện pháp hiệu quả. Đưa nội dung thực hiện Tuyên ngôn vào trong các phong trào thi đua của ngành.

Đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa, nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục, tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan. Lắng nghe, hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. 6. Tiếp tục phấn đấu, tiến tới mở rộng về nội dung cam kết, rút ngắn về thời hạn cam kết tại Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Ngày 09/02/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng (có hiệu lực từ ngày 01/03/2011). Sau hơn một năm triển khai Tuyên ngôn, các đơn vị trong ngành Hải quan đã thực hiện treo đầy đủ bảng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng tại trụ sở cơ quan, tại nơi khách hàng thường xuyên giao dịch và tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Tất cả các cục hải quan tỉnh, thành phố đều tổ chức tuyên truyền nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng tới cộng đồng thông qua Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Một số đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan kinh doanh cảng, sân bay để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, chủ động in tờ rơi phát cho doanh nghiệp, khách hàng, người dân tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Từ khi triển khai Tuyên ngôn, Tổng cục Hải quan đã tổ chức 03 đoàn đi kiểm tra việc triển khai Tuyên ngôn phục vụ khách hàng tại 09 cục hải quan tỉnh, thành phố cho thấy, các đơn vị đều nghiêm túc tổ chức thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và có biện pháp giám sát, động viên cán bộ thực hiện tốt phương châm hành động và cam kết tại Tuyên ngôn.

Chuyển biến trong nhận thức          

Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã khẳng định là một chủ trương, quan điểm đúng đắn để định hướng, giáo dục cán bộ trong ngành phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu, mục tiêu chung của ngành, đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.

Việc triển khai Tuyên ngôn phục vụ khách hàng trong toàn ngành đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của CBCC về yêu cầu, chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và ngày càng tạo thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan. Hầu hết cán bộ đều đã nắm vững được phương châm hành động của ngành Hải quan cũng như nắm vững nội dung cam kết tại Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Trong 2 năm 2011 và 2012, số cán bộ vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng nói riêng đến mức bị xử lý có tỷ lệ thấp 74 cán bộ, trong tổng số hơn 11.200 cán bộ toàn ngành (chiếm 0,007%).

Các đơn vị đều niêm yết công khai các văn bản pháp luật tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, trên trang Web; tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các khách hàng một cách tận tình, chính xác, nhanh chóng qua hình thức trực tiếp hoặc thông qua văn bản, email.

Theo báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố thì các nội dung cam kết cụ thể về thời hạn tiếp nhận tờ khai, thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, thời hạn giải quyết vướng mắc và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo đều có tỷ lệ đạt đúng như cam kết ở mức cao – trung bình toàn ngành đạt trên 99%. Trong đó, nhiều đơn vị báo cáo đạt mức 100% thực hiện đúng cam kết tại Tuyên ngôn.

Riêng đối với thời hạn về tiếp nhận, đăng ký tờ khai, tỷ lệ thực hiện đúng như cam kết ở một số đơn vị có phần thấp hơn tỷ lệ đạt được của các nội dung cam kết cụ thể khác, nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm tại một số chi cục hải quan, các doanh nghiệp thường đến mở tờ khai vào cuối giờ chiều. Vì vậy, số tờ khai này sẽ được Hải quan giải quyết vào đầu giờ sáng hôm sau, một số trường hợp khác do mật độ đông, lỗi đường truyền…, ngoài ra, còn có nguyên nhân do một số nơi cán bộ phải kiêm nhiệm, giải quyết nhiều công việc một lúc, cá biệt có trường hợp cán bộ trong khi thực hiện nhiệm vụ chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến chậm trễ về thời gian.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ thực tế thì về tổng thể, số tờ khai bị chậm được đăng ký, tiếp nhận do ý thức chủ quan của công chức hải quan là rất ít. Bên cạnh đó, đối với số tờ khai được đăng ký, tiếp nhận đáp ứng đúng thời hạn cam kết thì có phần lớn số tờ khai có thời hạn đăng ký, tiếp nhận nhanh hơn nhiều so với thời hạn cam kết.

Qua Hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp và qua việc ghi nhận ý kiến trực tiếp, hầu hết các doanh nghiệp được hỏi đều đánh giá cao ngành Hải quan trong việc đề ra và thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Qua kết quả thăm dò tại các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của các cục Hải quan, không có trường hợp khiếu nại hay vướng mắc với cơ quan hải quan được nêu ra.

Một số tồn tại cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng trong ngành Hải quan vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Ở một số cục hải quan tỉnh, thành phố, tuy đã ban hành đầy đủ Quy chế, kế hoạch triển khai và giám sát việc thực hiện Tuyên ngôn nhưng phần nhiều mang tính hình thức, quá trình triển khai thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, các biện pháp giám sát việc thực hiện ở cơ sở cũng chưa được sâu sát, hiệu quả.

Bên cạnh bảng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, tại một số đơn vị bảng phương châm hành động cũ, trước đây vẫn chưa được gỡ xuống thay thế, gây nên sự thiếu thống nhất, thiếu chuyên nghiệp nơi cơ quan, trụ sở. Một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo. Mặc dù, Tổng cục đã có Công văn số 2393/TCHQ-TCCB ngày 25/5/2011 quy định cụ thể về chế độ, nội dung báo cáo nhưng nhiều đơn vị chỉ thực hiện được trong năm đầu triển khai (2011), đến năm nay ít quan tâm thực hiện, hoặc báo cáo sơ sài, qua loa.

Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đề ra tiêu chí về phương châm hành động, sự cam kết về chất lượng phục vụ đối với khách hàng nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý, phục vụ của ngành Hải quan, nhưng một bộ phận CBCC hải quan chưa thực sự nhận thức được ý nghĩa, cũng như nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phấn đấu, thực hiện đúng phương châm hành động và cam kết tại Tuyên ngôn. Trên thực tế vẫn tồn tại một bộ phận cán bộ, công chức Hải quan đã không thực hiện đúng phương châm hành động mà Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đề ra, làm việc cầm chừng, không xác định đúng vai trò, vị trí trong hoạt động công vụ, hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực làm méo mó và ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Hải quan, gây hạn chế đến quá trình thực hiện mục tiêu phát triển của ngành.

(Cát Tường)