Tính đến 25/12/2016: Hải quan thu ngân sách đạt 261.490 tỷ đồng

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết lũy kế số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ  đầu năm đến 25/12/2016 đạt 261.490 tỷ đồng, bằng 96,82% dự toán năm 2016; Bình quân thu được 1.255 tỷ đồng/ngày làm việc. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trên cơ sở thu tháng 11/2016, số thu những ngày đầu tháng 12 (bình quân mỗi mỗi ngày thu được 1.255 tỷ đồng/ngày làm việc) và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 12/2016 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 12/2016 đạt khoảng 26.000 tỷ đồng. 

Năm 2016, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 270.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường là 91.000 tỷ đồng, thuế GTGT là 179.000 tỷ đồng.

(P.An)