Tính đến 29/05/2018: Ngành Hải quan thu thuế XNK đạt 26.639 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01- 29/05/2018 đạt 26.639 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 29/05/2018 đạt 118.391 tỷ đồng bằng 41,8% dự toán, bằng 40,4% chỉ tiêu phấn đấu.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 5 và ước kim ngạch XNK trong tháng 5/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 5/2018 đạt 28.000 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 119.750 tỷ đồng bằng 42,31% dự toán, bằng 40,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017 (118.276 tỷ đồng). 

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu 6.835 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 62.145 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt 21.500 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 520 tỷ đồng; thuế GTGT: 192.000 tỷ đồng.

PV