Tính đến ngày 26/10/2016: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 17.523 tỷ đồng

(eFinance Online) - Năm 2016, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 270.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường là 91.000 tỷ đồng; thuế GTGT là 179.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 26/10/2016 đạt 17.523 tỷ đồng. Lũy kế số thu từ ngày 01/01 đến ngày 26/10/2016 đạt 211.784 tỷ đồng, bằng 78,44% dự toán năm 2016, tăng 3,7% so với cùng kỳ  năm 2015.

Ước thu tháng 10/2016 đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với tháng trước. Ước thu 10 tháng/2016 đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thuế xuất khẩu là 4.757 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 53.170 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 17.660 tỷ đồng, thuế GTGT 139.324 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 485 tỷ đồng, khoản thu khác 364 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 25/10/2016, đã có 9/35 cục hải quan vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2016 gồm: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Cà Mau, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Phước, Hà Nam Ninh. 

(P.An)