Tính đến ngày 27/3/2018: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 64.450 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước cung cấp, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan từ ngày 01- 27/03/2018 đạt 20.457 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 27/3/2018 đạt 64.450 tỷ đồng bằng 22,8% dự toán, bằng 22 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,12% so với cùng kỳ 2017. 
Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 3 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 3/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 3/2018 đạt 23.500 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt đạt 67.400 tỷ đồng bằng 23,82% dự toán, bằng 23% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 3,06% so với cùng kỳ năm 2017 (69.530 tỷ đồng). 

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng.

Kim Hoa