Tính đến ngày 28/08/2017: Ngành Hải quan thu ngân sách 188.286 tỷ đồng

(eFinance Online) - Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016; trong đó thuế xuất khẩu 6.000 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 72.600 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 22.500 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 600 tỷ đồng, thuế GTGT 183.300 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Số thu ngân sách nhà nước từ ngày 01/08 đến ngày 28/08/2017 đạt 21.506 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 28/08/2017 là 188.286 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 8 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 8/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 8/2017 đạt 24.000 tỷ đồng. Uớc thu 8 tháng đầu năm 2017 đạt 190.780 tỷ đồng, tăng  9,49% so với cùng kỳ năm 2016 (174.246 tỷ đồng).

PV