Tính đến ngày 31/12/2015: Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 45.712 tỷ đồng

Năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc thu ngân sách Nhà nước; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Hải quan 2014; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần giảm thời gian thông quan; tích cực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc điển hình…

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng được giao chỉ tiêu thu 42.000 tỷ đồng - đứng thứ 2 trong tổng số 34 cục hải quan địa phương trong cả nước. Tính đến ngày 31/12/2015 số thu toàn cục đạt 45.712 tỷ  đồng, bằng 108,84% chỉ tiêu được giao, tăng 13,58% so với số thu năm 2014.

Trong năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng đã tiếp nhận, xử lý 8.690 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, tăng 73% so với 2014. Tổng số tiền xử phạt và bán hàng tích thu để nộp ngân sách Nhà nước được gần 84 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm đơn vị kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng hóa vi phạm Công ước quốc tế như ngà voi, vảy tê tê, gỗ quý…

Năm 2016, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ chú trọng 4 vấn đề trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu; Thực hiện tốt nhiệm vụ thu nộp ngân sách (chỉ tiêu năm 2016 là 48.590 tỷ đồng, tăng gần 15,7% so với chỉ tiêu năm 2015 và tăng gần 6,3% so với số thực thu năm ngoái); Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính và chống các biểu hiện tiêu cực…

(P.A)