Tình hình thu ngân sách tại các cục hải quan địa phương

Cục Hải quan Quảng Nam cho biết, trong 10 tháng năm 2013, số thu ngân sách của ngành Hải quan Quảng Nam ước đạt 1.113 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, ngành Hải quan Quảng Nam đã làm thủ tục cho 153 doanh nghiệp với 12.125 tờ khai XNK hàng hóa. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa tại Hải quan Quảng Nam ước đạt 834,2 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là sản phẩm gỗ, hải sản, may mặc, hàng điện tử, giày dép, bộ linh kiện ô tô, nguyên liệu may mặc, giày dép, gạch men, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định... Trong những tháng cuối năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ vào các hoạt động nghiệp vụ. Đơn vị đã chính thức triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử (V4) tại Chi cục hải quan KCN Điện Nam – Điện Ngọc và Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Đến nay, đã có 114 doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử với 10.715 tờ khai điện tử, kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 755.877 triệu USD, bằng 90,6% tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Hải quan Quảng Nam.

** Lào Cai: Theo Cục Hải quan Lào Cai, tính đến hết ngày 15/10/2013, thu ngân sách của ngành Hải quan Lào Cai trong 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.450 tỷ đồng, bằng 88,95% chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao năm 2013 (1.630 tỷ), bằng 113,3% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (1.280 tỷ đồng), và tăng 185,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 567,2 tỷ đồng; thu thuế VAT ước đạt 881,7 tỷ đồng; các khoản thu khác: 0,9 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm 2013, ngành Hải quan Lào Cai dự kiến thu ngân sách cả năm 2013 sẽ ước đạt 1.630 tỷ đồng, bằng 100% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và bằng 151,6% so với cùng kỳ năm 2012.

** Kiên Giang: Tin từ Cục Hải quan Kiên Giang cho biết, trong tháng 10/2013, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Kiên Giang ước đạt 351,3 tỷ đồng. Lũy kế trong 10 tháng năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn Kiên Giang ước đạt 3.986,9 tỷ đồng, bằng 84,36% so dự toán và tăng 19,91% so với cùng kỳ năm 2012. Trong tháng 10/2013, tổng chi ngân sách ước thực hiện đạt 805,8 tỷ đồng; Lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2013, tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước thực hiện đạt 6.647,3 tỷ đồng, bằng 80% so dự toán và tăng 9,19% so với cùng kỳ năm 2012.

** TP. Hồ Chí Minh: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 5/11/2013, ngành Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã thu ngân sách nhà nước ước đạt 63.213,34 tỷ đồng, đạt 87,8% chỉ tiêu thu năm 2013 (72.000 tỷ đồng). Trong 10 tháng năm 2013, tổng kim ngạch hàng hóa XNK trên địa bàn đạt 55,9 tỷ USD tăng so với cùng kì năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 25,6 tỉ USD, tăng 131 triệu USD so với cùng kỳ năm 2013; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 30,3 tỉ USD, tăng khoảng 3,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2012.

** Quảng Ngãi: Theo Cục Hải quan Quảng Ngãi, tính đến 15/10/2013, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan Quảng Ngãi ước đạt 2.442 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu thuế GTGT hàng NK đạt 2.381 tỷ đồng, thuế XNK và thu khác đạt 61 tỷ đồng. Căn cứ vào số thu thực tế trong 10 tháng đầu năm 2013 và số thu các tháng cuối năm 2012, Cục Hải quan Quảng Ngãi dự kiến đến hết ngày 31/12/2013, số thu NSNN ước đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Tài chính giao là 2.730 tỷ đồng.  

** Khánh Hòa: Tin từ Cục Hải quan Khánh Hòa, tính đến hết tháng 10/2013, thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan Khánh Hòa ước đạt 3.860 tỷ đồng, bằng 95,54% chỉ tiêu pháp lệnh (4.040 tỉ đồng) được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 63,88 % so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu thuế XNK và tiêu thụ đặc biệt ước đạt 2.040 tỷ đồng; Thu thuế GTGT ước đạt 1.820 tỷ đồng.

** Nghệ An: Theo báo cáo của Cục Hải quan Nghệ An, tính đến hết ngày 15/10/2013, ngành Hải quan Nghệ An thu Ngân sách nhà nước ước đạt hơn 771,9 tỷ đồng, bằng 107,2% chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013 (chỉ tiêu là 720 tỷ), tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu thuế xuất khẩu đạt hơn 70,63 tỷ đồng; thu thuế nhập khẩu đạt hơn 182,86 tỷ đồng; còn lại là các khoản thu thuế GTGT, thuế TTĐB cùng khoản thu khác.

** Lạng Sơn: Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tính đến ngày 15/10/2013, thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan Lạng Sơn ước đạt trên 1.760 tỷ đồng, bằng 71,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012. Từ đầu năm tới nay, Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 64.649 bộ tờ khai hàng hóa XNK với tổng kim ngạch XNK ước đạt trên 1,842 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012. Trong 10 tháng năm 2013, đã có 1.759 DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) đạt 95% tổng số tờ khai hải quan; Kim ngạch qua TTHQĐT ước đạt 1,298 tỷ USD, chiếm 88% tổng kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn.

** Bà Rịa - Vũng Tàu: Theo Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến hết tháng 10/2013, thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm 2013 của ngành Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu ước thực hiện đạt 16.500 tỷ đồng, bằng 63,46% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013 (26.000 tỷ đồng) và bằng 82,5% số thu tối thiểu do Tổng cục Hải quan giao năm 2013 (20.000 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 10/2013, ngành Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm thủ tục XNK hàng hóa cho 768 doanh nghiệp, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2012; tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục hải quan đạt 49.829 tờ khai, tăng 21% so cùng kỳ năm 2012; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đạt gần 20 tỷ USD.

** Hải Phòng: Tin từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết ngày 14/10/2013, thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan Hải Phòng ước đạt 28.102 tỷ đồng, bằng 68,01% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 18,61% so với cùng kỳ năm 2012. Trong 10 tháng năm 2013, tổng kim ngạch XNK hàng hóa tại Hải quan Hải phòng ước đạt 24,07 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9,06 tỷ USD; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 15,04 tỷ USD. Các mặt hàng có giá trị kim ngạch XNK lớn gồm: Ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng ô tô xe máy…

** Quảng Ninh: Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh, tính đến hết ngày 25/10/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp NSNN ước đạt 14.088 tỷ đồng, bằng 72,6% so với kế hoạch giao năm 2013, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu qua cảng biển 13.634,5 tỷ đồng, chiếm 96,7% tổng thu, tăng 8% so với cùng kỳ 2012; thu qua biên giới đất liền 454,3 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng thu ngân sách; thu từ than xuất khẩu 1.587 tỷ đồng và thu từ xăng dầu nhập khẩu là 9.613 tỷ đồng.

** An Giang: Tính đến ngày 15/10/2013, thu ngân sách của ngành Hải quan An Giang trong 10 tháng năm 2013 đạt trên 61 tỷ đồng, bằng 61,16% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013. Tính đến 15/10/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan An Giang ước đạt 1,451 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2012. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,357 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,7 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012.

(Phương An - tổng hợp từ MOF)