Tình hình thu ngân sách tại các Cục Hải quan địa phương

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, tính đến ngày 24/11/2013, số thu ngân sách của Cục Hải quan Quảng Ninh ước đạt 15.584 tỷ đồng, bằng 80,3% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013 (19.400 tỷ đồng), tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012. Từ ngày 01/01/2013 đến 25/11/2013, ngành Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thông quan điện tử cho 26.627 tờ khai điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cũng trong 11 tháng năm 2013, các lực lượng của ngành Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 507 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, gian lận thương mại và vi phạm thủ tục hải quan; Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 25,289 tỷ đồng.

** Hà Nội: Tin từ Cục Hải quan Hà Nội cho biết, tính từ ngày 16/10/2013 đến hết ngày 15/11/2013, ngành Hải quan Hà Nội thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đạt 1.348,1 tỷ đồng, tăng 30,85% so với tháng trước và bằng 115,17% so với cùng kỳ năm 2012. Lũy kế đến hết 15/11/2013, thu ngân sách của Hải quan Hà Nội trong 11 tháng đầu năm ước đạt 12.046,1 tỷ đồng, bằng 75,9% chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013. Trong đó, thu thuế VAT đạt 8.246 tỷ đồng, thuế XK đạt 445,5 tỷ đồng, thuế NK đạt 3.249,3 tỷ đồng, thuế TTĐB đạt 86,7 tỷ đồng, các khoản thu khác đạt 18,6 tỷ đồng. Cũng trong tháng 11/2013, Cục Hải quan Hà Nội đã đăng ký làm thủ tục cho 62.007 bộ tờ khai hải quan (trong đó có 12.112 bộ tờ khai phi mậu dịch); kim ngạch XNK hàng hóa đạt 2,19 tỷ USD. Số tờ khai hải quan điện tử đạt 49.387 tờ khai (chiếm 98,9% tổng số tờ khai), kim ngạch điện tử đạt 2 tỷ USD (chiếm 91% tổng kim ngạch của Hải quan Hà Nội). Tháng 11/2013, Cục Hải quan Hà Nội đã tăng cường các biện pháp cưỡng chế và đã ban hành 83 quyết định cưỡng chế thuế, thu hồi được 3,44 tỷ đồng.

** Thanh Hóa: Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến ngày 15/11/2013, thu ngân sách của Hải quan Thanh Hóa trong 11 tháng năm 2013 ước đạt 1.176,9 tỷ đồng, bằng 85,91% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan phân bổ lại trong năm 2013. Trong đó, thu thuế XK đạt 14,184 tỷ đồng, thuế NK đạt 228,154 tỷ đồng, thuế VAT đạt 930,502 tỷ đồng, thuế TTĐB đạt 914 triệu đồng, thuế BVMT đạt 815 triệu đồng, các khoản thu khác đạt 2,329 tỷ đồng. 11 tháng năm 2013, ngành Hải quan Thanh Hóa đã đăng ký làm thủ tục cho 75.204 bộ tờ khai XNK mậu dịch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt hơn 3,455 tỷ USD, bằng 96,3% so với năm 2012.

** Hải Phòng: Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho hay, tính đến hết ngày 13/11/2013, số thu ngân sách của ngành Hải quan Hải Phòng ước đạt 30.813 tỷ đồng, bằng 74,57% chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013 (41.320 tỷ đồng), tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2012. Tính riêng trong kỳ tính từ ngày 14/10/2013 đến ngày 13/11/2013, ngành Hải quan TP. Hải Phòng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.832 tỷ đồng.

** Điện Biên: Tin từ Cục Hải quan Điện Biên, tính đến hết ngày 15/11/2013, thu ngân sách của ngành Hải quan Điện Biên trong 11 tháng năm 2013 ước thực hiện đạt 62,256 tỷ đồng, bằng 104% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013. Trong đó, thu thuế VAT ước đạt 59,261 tỷ đồng; thuế xuất khẩu đạt 667,592 triệu đồng, thuế nhập khẩu đạt 2,201 tỷ đồng, thuế TTĐB đạt 34,89 triệu đồng, các khoản thu khác đạt 91,38 triệu đồng. Riêng trong kỳ (tính từ ngày 16/10/2013 đến hết ngày 15/11/2013) ngành Hải quan Điện Biên thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 16,683 tỷ đồng. Cũng trong 11 tháng năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 10,891 triệu USD tương đương 226,84 tỷ đồng.

** Thừa Thiên Huế: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến hết ngày 15/11/2013 ngành Hải quan Thừa Thiên Huế thu ngân sách ước đạt 382,025 tỷ đồng, bằng 67% chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Tài chính giao năm 2013. Trong đó, thu thuế VAT đạt 255,209 tỷ đồng, thuế XK đạt 68,363 tỷ đồng, thuế NK đạt 47,760 tỷ đồng, thuế BVMT đạt 1,803 tỷ đồng, thuế TTĐB đạt 317,8 triệu đồng; thu VPHC đạt 835,6 triệu đồng… Cũng trong 11 tháng năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 821,47 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tổng kim ngạch XK ước đạt 470,595 triệu USD, tổng kim ngạch NK hàng hóa ước đạt 350,874 triệu USD.

** Lạng Sơn: Trong 11 tháng năm 2013, ngành Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.026,8 tỷ đồng, bằng 82,7% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng số thu ngân sách trong kỳ (từ ngày 16/10/2013 đến ngày 15/11/2013) của Hải quan Lạng Sơn ước đạt 328,2 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng trước. Cũng trong 11 tháng năm 2013, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ và xử lý được 521 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm thủ tục hải quan, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính đạt 13,33 tỷ đồng.

** Hưng Yên: Theo Cục Hải quan Hưng Yên, tính đến hết ngày 15/11/2013, ngành Hải quan Hưng Yên thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.527 tỷ đồng, bằng 152% chỉ tiêu được giao và bằng 222,9% so với cùng kỳ năm 2012. Năm 2013, Hải quan Hưng Yên được giao chỉ tiêu thu NSNN là 1.005 tỷ đồng theo Quyết định số 1467/QĐ-HQHP ngày 26/12/2012 và chỉ tiêu phấn đầu là 1.075 tỷ đồng.

(Kim Liên - tổng hợp từ MOF)