Tính ưu việt của hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS

Hệ thống thông quan hàng hóa điện tử VNACCS/VCIS được triển khai nhằm hiện đại hóa ngành Hải quan, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công Cơ chế một cửa ASEAN, tiến nhanh hơn trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hiện nay đã có 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc với 100% Cục Hải quan và 100% Chi cục. 60,4 nghìn doanh nghiệp (chiếm 99,56%) tham gia thực hiện thủ tục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 285,6 tỷ USD. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt 7,21 triệu tờ. Bộ phận Helpdesk đã tiếp nhận và xử lý khoảng 30.878 câu hỏi (bao gồm cả email và điện thoại).

Như vậy, sau hơn 1 năm triển khai trên phạm vi toàn quốc, Hệ thống VNACCS/VCIS đã chứng tỏ tính ưu việt, mang lại hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, giảm thiểu giấy tờ trong bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan nhờ việc sử dụng chữ ký số, tiết kiệm chi phí...

Hệ thống VNACCS/VCIS đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, góp phần hoàn thiện chính sách, cơ sở pháp lý theo hướng quản lý hải quan hiện đại.

(T.H)