Tổng cục Hải quan ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng

(eFinance Online) - Mới đây, Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.  
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Quy chế ra đời nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Theo đó, việc tiếp nhận tin báo phải được thực hiện qua đường dây nóng tổng đài 19009299 và chuyển đến hệ thống đường dây nóng nhánh. Nội dung cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ MẬT.

Đường dây nóng đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; xử lý tin báo vi phạm pháp luật hải quan; tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực được thực hiện theo chế độ MẬT, KHẨN; Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đường dây nóng do Cục Điều tra chống buôn lậu quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo: Tố giác, tin báo về tội phạm; Tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; Đường dây nóng do Vụ Thanh tra - Kiểm tra quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; Đường dây nóng do Cục Giám sát quản lý về hải quan quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo liên quan đến thủ tục hải quan thuộc thẩm quyền xử lý của Tổng cục.

Đường dây nóng do các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo thuộc thẩm quyền gồm: Tố giác, tin báo về tội phạm; Tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại;Tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; Tin báo liên quan đến thủ tục hải quan.

Công chức tiếp nhận tin báo có trách nhiệm: Tiếp nhận kịp thời, đầy đủ nội dung tin báo và ghi tin báo trên phần mềm quản lý đường dây nóng của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: https://customs.gov.vn và chọn chức năng đường dây nóng hoặc tại địa chỉ: http://duongdaynongtchq.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. Hủy các số điện thoại đường dây nóng tại Quyết định số 349/QĐ- TCHQ ngày 01/3/2016, công văn số 3490/TCHQ-TCCB ngày 24/6/2013 và các số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan được thiết lập trước khi Quyết định này có hiệu lực.

(PV)