Tổng cục Hải quan công nhận Công ty may Tiền Tiến là doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định  2660/QĐ-TCHQ công nhận Công ty cổ phần may Tiền Tiến là doanh nghiệp ưu tiên.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ Công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính đối với Công ty cổ phần may Tiền Tiến, mã số thuế 1200100067, Địa chỉ: Số 234, khu phố 6, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Công ty cổ phần may Tiền Tiến có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 03 năm kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được áp dụng chế độ ưu tiên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2015.

(T.H)