Tổng cục Hải quan quyết tâm đưa Luật Hải quan vào thực thi

Tại cuộc họp báo giới thiệu Luật Hải quan số 54/2014/QH13 diễn ra sáng nay (25/7) tại Hà Nội, bà Phùng Thị Bích Hường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, ngày 23/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Luật này thay thế Luật Hải quan số 29/2001/QH10 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11.  

Bà Phùng Thị Bích Hường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) trao đổi về một số điểm mới của Luật Hải quan. Ảnh: P.An.Bà Phùng Thị Bích Hường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) trao đổi về một số điểm mới của Luật Hải quan. Ảnh: P.An.

Theo bà Hường, quan điểm xuyên suốt đặt ra trong quá trình xây dựng Luật Hải quan lần này là đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp (DN), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Việc sửa đổi Luật Hải quan xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và thực tế phát triển kinh tế đối ngoại trước mắt cũng như lâu dài đặt ra; tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa hoạt động hải quan, áp dụng rộng rãi hải quan điện tử, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính, cải cách thủ tục hải quan hướng tới hoạt động hải quan công khai, minh bạch...

Luật Hải quan được bố cục thành 8 Chương gồm 104 Điều, những nội dung mới của Luật được chia thành 04 nhóm cụ thể như sau: Nhóm vấn đề về cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan, nội luật hóa các cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK. Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế nhằm phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại. Nhóm vấn đề sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để đảm bảo tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan, phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động XNK. Nhóm vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống tổ chức hải quan.

Để sớm đưa Luật Hải quan vào cuộc sống, bà Hường cho biết: Việc chuẩn bị các văn bản hướng dẫn Luật đảm bảo tính kịp thời của thời hiệu thi hành Luật Hải quan từ ngày 1/1/2015, đã được Tổng cục Hải quan tính tới ngay trong quá trình xây dựng Luật. Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan rà soát lại quy định hiện hành, làm sao kịp thời xác định ngay danh mục các văn bản sẽ ban hành sau khi Luật có hiệu lực. Ngay sau khi Luật được Chủ tịch nước công bố ngày 30/6, Tổng cục Hải quan đã xác định và đăng ký với Chính phủ 3 Nghị định hướng dẫn Luật gồm: Nghị định quy định về nội dung kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục hải quan; Nghị định quy định về địa bàn kiểm tra hải quan trách nhiệm của cơ quan hải quan trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới; Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, bộ máy, hoạt động của hải quan. Ngoài ra, chúng tôi xác định cần có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành cùng Nghị định) thay thế Quyết định 65 về quy định các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát của hải quan, nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Dưới Nghị định, chúng tôi đã rà soát tất cả thông tư hướng dẫn Luật hiện hành và xác định có 12 Thông tư được đi theo hướng dẫn triển khai 3 nghị định và các quy định của Luật. Tổng cục Hải quan cũng đã có kế hoạch, lộ trình cụ thể để kiểm soát đến ngày 30/11/2014 3 sẽ trình 3 Nghị định và 1 Quyết định lên Chính phủ thông qua.    

"Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cũng đã được chuẩn bị. Tổng cục Hải quan sẽ tuyên truyền sâu, rộng và mạnh mẽ những nội dung mới của Luật Hải quan đến toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành Hải quan cũng như cộng đồng DN với nhiều hình thức: tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức trong ngành và các DN, phát hành sách dưới dạng hỏi đáp, tờ rơi, phối hợp với các đài truyền hình mở chuyên trang tuyên truyền Luật Hải quan, tuyên truyền những nội dung mới của Luật trên Báo Hải quan, các báo và  các website  của ngành, địa phương... Cùng với đó là sắp xếp lực lượng, nhu cầu đào tạo cán bộ để xây dựng Kế hoạch hành động của ngành về tổ chức bộ máy, bố trí nguồn nhân lực để thực hiện toàn diện các nội dung Luật Hải quan. Và trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị công nghệ thông tin đối với từng hoạt động nghiệp vụ cũng đã được rà soát, xác định nhu cầu để lập kế hoạch, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt", bà Hường chia sẻ thêm.

(Phương An)