Tổng cục Hải quan sửa Tuyên ngôn phục vụ doanh nghiệp hiệu quả hơn

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, sau gần 4 năm thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/2/2011 và có hiệu lực từ tháng 3/2011, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành Hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Các đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức tác phong cho cán bộ công chức.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan), tại 12 cục hải quan trọng điểm trong tổng số 34 cục hải quan tỉnh, thành phố lớn cho thấy, tất cả các đơn vị hải quan địa phương đều đáp ứng 100% cam kết quan trọng được đưa ra trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Các đơn vị đều quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ công chức vào những vị trí phù hợp, đúng với trình độ chuyên môn; đảm bảo duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Vì sao phải sửa Tuyên ngôn?

Có thể khẳng định từ khi được ban hành, Tổng cục Hải quan đã có những nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa như thực hiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cơ chế 1 cửa quốc gia, đo lường thời gian thông quan, xây dựng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, xây dựng Chiến lược phát triển cho giai đoạn đến 2020…

Tuy nhiên theo Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) việc đánh giá hiệu quả của Tuyên ngôn vẫn còn sự chưa thống nhất giữa các bên liên quan. Điều này đòi hỏi phải có sự xem xét nghiêm túc để đánh giá khách quan tính hiệu quả của Tuyên ngôn. Đặc biệt, theo Luật Hải quan năm 2014 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, thời hạn đăng ký tờ khai, kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa đã được quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014. Thêm vào đó, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 3749/QĐ-TCHQ ngày 15/12/2014 về việc ban hành kế hoạch phòng chống tệ phiền hà sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng năm 2015 của Tổng cục Hải quan. Trong quyết định có đề cập tới việc sửa đổi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Việc sửa đổi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo hướng quy định rõ thời gian làm thủ tục hải quan của công chức hải quan, cụ thể: Đăng ký tờ khai; Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực tế hàng hóa; Giám sát cổng cảng...

Theo khuyến nghị của Tô chức Hải quan thế giới (WCO), Tuyên ngôn phải thực tế và hoàn toàn phù hợp với các hệ thống quy định, quy trình của tổ chức hải quan. Hiện nay, Hải quan Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ chương trình cải cách hiện đại hóa, nhiều chỉ tiêu sẽ có sự thay đổi theo năm.

Qua tham vấn ý kiến của đoàn chuyên gia của WCO về Chiến lược phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (tháng 3/2015), và tham khảo thực hiện Tuyên ngôn của hải quan một số nước tiên tiến như: Singapore, Australia, Canada, Dubai… có thể thấy tuyên ngôn phục vụ khách hàng là một phần không thể tách rời trong Chiến lược phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay và tương lai.

Một số điểm cần sửa đổi

Theo  Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) phần đề dẫn giới thiệu chung về Tuyên ngôn sẽ giữ nguyên. Giữ nguyên phương châm hiện nay là “Chuyên nghiệp - Minh Bạch - Hiệu quả”. Phần cam kết chung sẽ giữ nguyên (vì giữ nguyên như phương châm hành động). Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế không thay đổi. Thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc không thay  đổi. Phần “Mong đợi từ phía khách hàng” không thay đổi.

Việc sửa đổi Tuyên ngôn sẽ tập trung vào một số nội dung sau: Cụ thể sẽ sửa thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014. Thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cần phải thay đổi vì đã tách thành hai Luật riêng (đó là: Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo). Cụ thể, hướng thay đổi sẽ thực hiện theo đúng quy định của Luật khiếu nại và Luật Tố cáo. Phần “Liên hệ, phản hồi”: có một số tiêu chí cần thay đổi như số điện thoại liên hệ (đường dây nóng). Đề nghị sử dụng số điện thoại của đường dây nóng và số điện thoại help-desk giải đáp vướng mắc thủ tục hải quan của Cục CNTT-TK Hải quan. Điều chỉnh địa chỉ cơ quan: Tổng cục Hải quan – Lô E3 khu đô thị mới Yên Hòa, đường Dương Đình nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội.

Tuyên ngôn phục vụ khách hàng sửa đổi thể hiện cam kết nỗ lực đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan nhằm đáp ứng yêu cầu về tạo thuận lợi, thúc đẩy thương mại và đầu tư, du lịch quốc tế.

Việc ban hành Quyết định 952/QĐ-TCHQ về sửa đổi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng có hiệu lực kể từ cuối tháng 4/2015, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Việc sửa đổi một số nội dung trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng còn để thực hiện triển khai các quy định mới tại Luật Hải quan 2014, có hiệu lực từ 1/1/2015. Trong đó, kiên trì phương châm “Chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”, Tổng cục Hải quan đã sửa đổi quy định thời gian cụ thể cho cán bộ công chức hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan cho cộng đồng DN và người dân.

(Kim Liên)