Tổng cục Hải quan thành lập tổ xử lý nợ thuế

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3735/QĐ-TCHQ thành lập tổ xử lý nợ thuế đối với hàng hóa XNK do ông Lê Mạnh Hùng- Phó cục trưởng Cục Thuế XNK làm Tổ trưởng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổ xử lý nợ thuế có nhiệm vụ tham mưu và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về xử lý nợ thuế trong toàn ngành, hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương phân loại nợ thuế, cập nhật các khoản nợ thuế tại đơn vị và trên hệ thống kế toán tập trung.

Đồng thời, phối hợp cùng với Cục CNTT & Thống kê Hải quan và các địa phương để xử lý các khoản nợ thuế theo đúng quy trình quản lý nợ thuế và thực tế các khoản nợ thuế phát sinh tại đơn vị để xử lý các khoản nợ thuế.

Tổ xử lý nợ thuế có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội để có biện pháp xử lý triệt để các khoản nợ thuế trong toàn ngành, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về xử lý nợ thuế.

(T.H)