Tổng cục Hải quan tích hợp 60 DVCTT mức 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết hiện đã cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4, chiếm 89,1% tổng số thủ tục hành chính (TTHC) triển khai tại 100% chi cục hải quan và cục hải quan tỉnh thành phố. Trong số đó có 162 DVCTT mức độ 4 cho phép tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thanh toán thuế, phí, lệ phí và trả kết quả hoàn toàn thông qua mạng internet. Các TTHC cốt lõi như thông quan hàng hóa, thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được cung cấp DVCTT mức độ 4 là mức độ cao nhất theo phân loại của Bộ Thông tin Truyền thông. 
Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử hải quan cũng đã cung cấp nhiều DVCTT khác để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã thực hiện tích hợp 2 DVCTT mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: “Hủy tờ khai hải quan”“Khai bổ sung tờ khai hải quan” do đáp ứng được tính chất thủ tục và tính chất kỹ thuật theo yêu cầu chung. Dự kiến trong năm 2020, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai tích hợp 60 DVCTT mức độ 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hơn 2,9 triệu bộ hồ sơ xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay đã có 13 bộ, ngành tham gia với 188 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 2,9 triệu bộ hồ sơ và hơn 36 nghìn doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 08 nước ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar và Lào.

Đến hết quý I/2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành kế hoạch triển khai các TTHC năm 2019 (hoàn thành mục tiêu triển khai bổ sung 61 thủ tục hành chính) theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg của TTCP. Trong quý I/2020, Việt Nam dự kiến sẽ kết nối chính thức thêm Philippines và chuẩn bị để kết nối thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN với Indonesia và Thái Lan (dự kiến quý I/2020) và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesisa (dự kiến tháng 04/2020).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng và triển khai đề án tổng thể  về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT tập trung phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. 

Ứng dụng CNTT trong các khâu quản lý 

Theo Tổng cục Hải quan đến nay, các lĩnh vực trọng yếu của ngành Hải quan đều đã được tin học hóa và thực hiện bằng phương thức điện tử: Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất cao tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% doanh nghiệp tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian thông quan đối với hàng luồng xanh chỉ từ 1-3 giây.

Từ năm 2012, cơ quan hải quan đã kết nối với các hệ thống CNTT của các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán điện tử (E-payment), số thuế thu được từ phương thức điện tử chiếm hơn 90% số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, từ năm 2017, cơ quan hải quan đã triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Theo đó, doanh nghiệp có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan. Việc triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện nộp thuế, phí và lệ phí mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt và thay bằng đó là thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác từ đó giúp giảm thời gian nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác với 43 ngân hàng thương mại nhằm trao đổi thông tin nộp tiền bằng phương thức điện tử cho người nộp thuế có mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trong đó có 30 ngân hàng thương mại tham gia thanh toán điện tử 24/7. Đến nay, số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 97,1% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương của Chính phủ, từ năm 2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động (hệ thống VASSCM) thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, sân bay, kho bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

Việc triển khai hệ thống VASSCM góp phần làm cho hồ sơ, thủ tục để đưa hàng ra khỏi kho bãi cảng đơn giản; giảm tiếp xúc giữa hải quan và doanh nghiệp; giảm thời gian đi lại làm thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khắc phục được tình trạng ùn tắc tại cổng cảng/kho bãi; tạo ra sự thuận lợi, minh bạch trong quản lý điều hành công việc của doanh nghiệp. Đến nay, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0

Để triển khai yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với cải cách hiện đại hóa hải quan, với trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng CNTT và công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý nhà nước về hải quan nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực hoàn thành dự thảo tài liệu khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan. Dự thảo tài liệu hiện đã được lấy ý kiến các đơn vị trong toàn Ngành, và ý kiến của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 ban hành theo Quyết định số 1579/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2018 với các nội dung chủ yếu sau: Ứng dụng công nghệ internet kết nối vạn vật (IoT) trong quản lý, giám sát hải quan, trước mắt, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung triển khai hệ thống định vị điện tử giúp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển bằng container.  Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu trên cơ sở kết nối với trang thiết bị thông minh nhận dạng hình ảnh và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn.

Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng phân tích dữ liệu lớn (BI) phục vụ công tác quản lý hiệu quả doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Xây dựng nền tảng công nghệ di động (mobile platform) đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc – mọi nơi – trên mọi phương tiện. Chủ động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa (cloud) trong việc hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Chủ động nghiên cứu và từng bước ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và CNTT nhằm hoàn thiện môi trường làm việc điện tử trong ngành Hải quan.

Tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT 

Với mục tiêu triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan và ứng dụng công nghệ của Cánh mạng công nghiệp 4.0 đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống CNTT hiện tại, trong thời gian, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực thực hiện tái thiết kế hệ thống CNTT tổng thể của ngành Hải quan nhằm xây dựng hệ thống CNTT ngành Hải quan trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, hướng tới hải quan số, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Việc tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan sẽ là động lực vô cùng quan trọng đối với xây dựng Chính phủ điện tử ngành Hải quan trong thời gian tới. 

Quang Minh