Tổng cục Hải quan vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, sáng 14/7/2015, Tổng cục Hải quan đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2015) và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V. 

Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: Lan Phương.Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: Lan Phương.

Tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Tú đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hải quan Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước của ngành Hải quan.

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thừa ủy quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 27 - SL thành lập "Sở Thuế quan và Thuế gián thu" khai sinh Hải quan Việt Nam. Việc thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu ngay sau khi thành lập Nhà nước cách mạng đã khẳng định vai trò quan trọng, không thể thiếu của lực lượng Hải quan đối với sự tồn tại và phát triển của chính quyền Nhà nước, khẳng định chủ quyền quốc gia về kinh tế đối ngoại của Nhà nước ta.

Từ thời điểm lịch sử ngày 10/9/1945 đến nay, trên mỗi chặng đường cách mạng của dân tộc, tuy yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong mỗi giai đoạn có khác nhau, song ngành Hải quan luôn tuân thủ tuyệt đối đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ đắc lực cho từng giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản là kiểm tra, giám sát hàng hoá, ngoại hối xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, đấu tranh chống mọi hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, ngoại hối qua biên giới.

Là lực lượng "gác cửa" nền kinh tế đất nước, luôn phải tiếp xúc với tiền, hàng, đối mặt với những thủ đoạn mua chuộc, cám dỗ từ phía các đối tượng buôn lậu, trốn thuế, người cán bộ công chức hải quan luôn phải đấu tranh với chính mình để chống lại sự cám dỗ của đồng tiền, nhất là trong điều kiện cuộc sống của bản thân còn nhiều khó khăn thiếu thốn và tiêu cực xã hội còn phức tạp. Nhận thức rõ điều này, ngành Hải quan đã chú trọng chăm lo giáo dục cán bộ công chức về chính trị tư tưởng, năng lực nghiệp vụ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn ngành. Tổng cục Hải quan đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt trong việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và liêm chính hải quan.

Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2015, Tổng cục Hải quan đã đạt được các thành tích nổi bật trong công tác hải quan như: Hoàn thiện khung khổ pháp lý thông qua trình Quốc hội ban hành Luật Hải quan năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và Luật Hải quan 2014; lần đầu tiên trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020. Bên cạnh đó, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan đạt được nhiều thành tích, đặc biệt là thực hiện thủ tục hải quan điện tử qua hệ thống VNACCS/VCIS đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam cũng làm tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia. Đến nay đã kết nối 6 bộ, ngành và đang khẩn trương kết nối thêm 3 bộ, đồng thời thực hiện kết nối Cơ chế một cửa với một quốc gia thành viên ASEAN. Công tác thu NSNN; chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng lực lượng; công tác xây dựng Đảng… đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hàng năm, căn cứ mục tiêu và nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, với chủ đề cụ thể và định hướng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế. Các phong trào thi đua đã được Tổng cục Hải quan phát động trong những năm qua như:

Năm 2011: Tổng cục Hải quan phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Năng động - Sáng tạo, Trách nhiệm - Kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác” lấy sự năng động và sáng tạo trong công tác làm tiêu chí quan trọng của phong trào thi đua.

Năm 2012: Tổng cục Hải quan phát động phòng trào thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ” với những nội dung thi đua bám sát mục tiêu chính trị của Tổng cục Hải quan.

Năm 2013: Tổng cục Hải quan phát động phòng trào thi đua với khẩu hiệu “Kỷ cương - Cải cách - Phát triển” với mục tiêu duy trì kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hơn nữa để phát triển.

Năm 2014: Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết- Kỷ cương- Phát triển” với mục tiêu tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương để phát triển.

Năm 2015: Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua và tiếp tục với khẩu hiệu “Đoàn kết- Kỷ cương - Phát triển” với mục tiêu tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương để tiếp tục thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Biểu dương những thành tích mà Hải quan Việt Nam đã đạt được, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá hải quan là cơ quan đi đầu trong củng cố bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, tạo nên hiệu quả thực chất của phong trào, phát huy khí thế làm việc của mỗi cán bộ, góp phần xây dựng hải quan hiện đại, thực thi công vụ vì dân. Điển hình là việc Hải quan Việt Nam đã hoàn thành hệ thống thông quan điện tử, thông quan tự động một cửa quốc gia là giải pháp đột phá, đưa ngành có bước phát triển lớn. Hệ thống này đã giúp doanh nghiệp chỉ cần khai hải quan bằng một chứng từ duy nhất, giảm nhiều thời gian chấp hành thủ tục và thông qua hàng hóa cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị tập thể cán bộ ngành Hải quan tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để Hải quan hoàn thành nhiệm vụ đạt tầm hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu, làm chủ trang thiết bị hiện đại, đứng trong nhóm cơ quan Hải quan tiêu biểu của khu vực và thế giới.

Với những thành tựu và sự nỗ lực trong gần 70 năm qua, ngành Hải quan đã 2 lần được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1995 và năm 2005) và nhiều Huân chương cao quý khác. Nhiều đơn vị và cá nhân trong Ngành được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công... Và Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2015).

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc.

(Phương An)