Tổng cục Hải quan xin mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay cơ quan hải quan đã triển khai chính thức thu thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với 15 ngân hàng thương mại (NHTM); phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận bảng kê điện tử giấy nộp tiền do KBNN chuyển qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Việc thu thuế qua NHTM đã đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa do việc kết nối trực tiếp thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan hải quan và NHTM. Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan vẫn chưa giải quyết dứt điểm những hạn chế của việc thanh khoản nợ thuế, đặc biệt là xét ân hạn thuế của các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu do việc hạch toán, thanh khoản nợ thuế của cơ quan hải quan đang thực hiện trên cơ sở bảng kê giấy nộp tiền hàng ngày KBNN chuyển qua.

Nhiều doanh nghiệp xuất trình với cơ quan hải quan chứng từ đã nộp thuế, nhưng hệ thống kế toán thuế của cơ quan hải quan chưa thanh khoản nợ thuế, dẫn đến các tờ khai cuối thời gian ân hạn thường chuyển sang trạng thái nợ quá hạn, nên doanh nghiệp không được ân hạn nợ thuế.

Nhằm giải quyết tình trạng chậm chứng từ nộp tiền dẫn tới chậm thanh khoản tờ khai nợ thuế, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh XNK của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS (đảm bảo tốc độ thông quan, dữ liệu chính xác, kịp thời để hệ thống tự động xét ân hạn thuế khi phân luồng), hạn chế tối đa việc khai sai thông tin giấy nộp tiền, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính cho phép Tổng cục Hải quan được tiếp tục triển khai dự thảo Thông tư mở tài khoản chuyên thu đặt tại NHTM.

Sau khi ngân hàng trích từ tài khoản của doanh nghiệp, nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại NHTM, thông tin nộp thuế của doanh nghiệp từ tài khoản chuyên thu của hải quan được chuyển trực tuyến sang Cổng thông tin điện tử của hải quan, thông tin này sẽ được hạch toán thanh khoản nợ thuế, nợ phạt, đảm bảo cung cấp chính xác thông tin để xét ân hạn thuế.

(Phương An)