Tra cứu giấy phép của các bộ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Từ ngày 4/6/2015 Cơ chế một cửa quốc gia đã mở rộng kết nối với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; trước đó các Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa. Từ thời điểm trên các doanh nghiệp đã chính thức khai báo và tiếp nhận giấy phép điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các cán bộ hải quan tại chi cục khi kiểm tra các loại giấy phép thuộc danh mục thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa thực hiện truy cập hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác thông tin giấy phép của các bộ đã cấp, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp giấy phép bản giấy khi làm thủ tục hải quan.

Danh mục thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia cơ chế một cửa quốc gia như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 thủ tục gồm: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn Thủy sản nhập khẩu; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Bộ Y tế có 2 thủ tục gồm: Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 1 thủ tục: Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC.

Bộ Giao thông vận tải có 5 thủ tục gồm: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế nhập khẩu; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu.

Bộ Công Thương có 3 thủ tục: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ mẫu D; Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mô-tô phân khối lớn; Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Các bước tra cứu khai thác thông tin

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Thông quan điện từ tập trung, vào mục IX. Kết nối hệ thống/7. Một cửa quốc gia

Bước 2: Tra cứu thông tin chứng chỉ theo các điều kiện về Số chứng chỉ, Mã số thuế DN, Thời gian cấp chứng chỉ, Bộ ngành cấp phép...

Bước 3: Xem thông tin chứng chỉ trên hệ thống.

(KL)