Quản lý xuất khẩu phần mềm như thế nào?

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số doanh nghiệp hỏi về việc xuất khẩu (XK) phần mềm dưới hình thức truyền qua mạng Internet có phải làm thủ tục hải quan không? Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Cơ quan Hải quan trả lời câu hỏi của Vinashin

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tầu thủy và xe máy Vinashin đặt câu hỏi cơ quan hải quan về giá tối thiểu áp dụng đối với 2.000 chiếc xe gắn máy Vinashin mà công ty đã ký hợp đồng nhập khẩu.

Băn khoăn về thời gian khai báo trước thông tin

Quy định về thời gian khai báo trước thông tin trong Quyết định 52/2007/QĐ-BTC về thí điểm thông quan điện tử giai đoạn II tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đã khiến cho nhiều doanh nghiệp băn khoăn.

Thủ tục hải quan quá cảnh và thông quan nội địa

Hiệp định chính của Hiệp định GMS, Điều 7 quy định: đối với hàng hóa vận chuyển quá cảnh quốc tế, các bên kí kết miễn kiểm tra chi tiết hải quan thông thường tại biên giới, áp tải của hải quan bên trong lãnh thổ quốc gia đó và ký quỹ để bảo lãnh cho việc nộp thuế hải quan.

Nâng cao năng lực thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Sau khi tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác thống kê của Hải quan Việt Nam, ông Yahya Jammal, chuyên gia tư vấn quốc tế về thống kê đã đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao năng lực công tác thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Cán bộ Hải quan đang kiểm tra hàng XNK

Cần các bộ ngành giải quyết kịp thời

Trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc có liên quan đến các quy định của bộ ngành khác.