Triển khai hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan 4.0 trên cả nước

Tổng cục Hải quan cho biết, hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan phiên bản 4.0 đã được triển khai tại 34 Cục Hải quan địa phương trên toàn quốc.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc triển khai TTHQĐT theo Nghị định 87 sau 2 tháng có hiệu lực chính thức về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu về tiến độ, lộ trình đặt ra theo kế hoạch của Tổng cục và các đơn vị địa phương.

Việc triển khai chính thức TTHQĐT đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả TTHQĐT cũng là bước đệm quan trọng để ngành Hải quan tiếp cận, triển khai Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) do Nhật Bản tài trợ vào đầu năm 2014.

Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện TTHQĐT đã được ghi nhận, phản ánh và xử lý kịp thời, quá trình chuyển đổi từ giai đoạn thí điểm TTHQĐT sang giai đoạn chính thức hoặc chuyển đổi từ phương thức thủ công sang phương thức điện tử cơ bản suôn sẻ, không có xáo trộn lớn.

Các Cục Hải quan đã tập trung rà soát các tờ khai luồng Xanh và luồng Xanh có điều kiện ngay trong ngày đăng ký tờ khai các vấn đề liên quan đến thuế, giá, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí cho ngân sách; đồng thời, phòng chống rủi ro buôn lậu và gian lận thương mại khi thực hiện TTHQĐT.

Cả nước có 34/34 Cục Hải quan địa phương với 125 Chi cục thực hiện, trong đó có 17 Cục áp dụng tại 100% Chi cục. TTHQĐT đã được áp dụng cho hầu hết các loại hình xuất nhập khẩu (XNK). Số doanh nghiệp tham gia 28.948, chiếm 92,88% số doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động XNK trên phạm vi cả nước. Tổng lượng tờ khai thực hiện 696.218 bộ, đạt 88,27% tổng lượng tờ khai; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 33,454 tỉ USD, chiếm 91,83% tổng giá trị kim ngạch XNK cả nước. Kết quả phân luồng: luồng Xanh đạt 61,60%; luồng Vàng 27,60%; luồng Đỏ 10,80%...

(Nhã Tường)