Triển khai song song hệ thống VNACCS và e-Customs phiên bản 4.0

Với mức độ tự động hóa, tính ổn định cao, Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ mang lại nhiều thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan như: Có thể khai báo mọi lúc, mọi nơi (với điều kiện kết nối được internet), hạn chế giấy tờ, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu…

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Tổng cục Hải quan, từ 1/4/2014, Thông tư 22/2014/TT-BTC (quy định thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS) có hiệu lực. Để thực hiện thông tư này, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai theo kế hoạch cho các chi cục hải quan trên toàn quốc. Đối với những chi cục đã được triển khai VNACCS thì khi doanh nghiệp mở tờ khai điện tử tại chi cục đó phải sử dụng hệ thống VNACCS để thực hiện.

Tại những chi cục chưa triển khai hệ thống VNACCS thì vẫn áp dụng thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196/2012/TT-BTC trên hệ thống e-Customs phiên bản 4.0.

Việc triển khai hệ thống VNACCS sẽ tiến hành trong khoảng 3 tháng. Sau khi hoàn tất việc triển khai trên toàn quốc, Bộ Tài chính sẽ có văn bản thông báo chính thức, chấm dứt hiệu lực của Thông tư 196/2012/TT-BTC. Khi đó, tất cả các doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS.

Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm hệ thống (từ ngày 15/11/2013) đã mang lại những kết quả tích cực, qua công tác tuyên truyền, giới thiệu, đào tạo, vận động của Hải quan địa phương, số lượng doanh nghiệp cam kết tham gia VNACCS/VCIS đã tăng đáng kể, tạo tiền đề quan trọng để toàn ngành Hải quan triển khai chính thức Hệ thống đúng lộ trình, đảm bảo thành công. Đến nay, cả nước có tổng số 18.196 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia, trong đó có 10.154 doanh nghiệp thực hiện khai thử nghiệm.

(PV)