Triển khai VNACCS/VCIS: Kim ngạch XNK đạt hơn 324 tỷ USD năm 2015

Có thể nói, hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống nghiệp vụ chính, được triển khai diện rộng và vận hành 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Từ khi chính thức triển khai (01/4/2014) đến nay, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực trong việc giám sát, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã có 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc với 100% cục hải quan và 100% chi cục, hơn 63.000 doanh nghiệp (chiếm 99,52%) tham gia thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS, kim ngạch XNK đạt hơn 324 tỷ USD, tổng số tờ khai XNK đạt 8,42 triệu tờ.

Có thể khẳng định sau hơn 1 năm triển khai trên phạm vi toàn quốc, hệ thống này đã chứng tỏ tính ưu việt, mang lại hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp XNK và công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đối với doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, giảm thiểu giấy tờ trong bộ hồ sơ hải quan nhờ sử dụng chữ ký số, tiết kiệm chi phí... Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, góp phần hoàn thiện chính sách, cơ sở pháp lý theo hướng quản lý hải quan hiện đại.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống này mới chỉ phục vụ cho khâu khai báo và thông quan hàng hóa, chưa phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro...

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ rà soát các quy định nghiệp vụ, từ đó sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế cũng như khả năng đáp ứng của hệ thống. Đồng thời xác định rõ yêu cầu quản lý từ đó làm rõ nhu cầu phải bổ sung chức năng cho hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh. Rà soát, đánh giá toàn bộ các vướng mắc liên quan đến việc vận hành hệ thống từ đó ban hành các tài liệu hướng dẫn, phổ biến đến cán bộ, công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp về phương thức vận hành hệ thống.

Đối với chức năng có thể xử lý bằng hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan sẽ đẩy mạnh chấn chỉnh cán bộ, công chức trong toàn ngành về sử dụng hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, chức năng, nghiệp vụ. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan sẽ mở rộng ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với các cơ quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hành miễn thuế, thủ tục quá cảnh, xử lý thông tin về hàng hóa và phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng không, đường bộ...

Nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống VNACCS/VCIS, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đảm bảo hạ tầng truyền thông theo hướng bố trí thêm một đường truyền dự phòng riêng cho ngành (bên cạnh đường truyền chung của Bộ Tài chính). Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hệ thống CNTT trong lĩnh vực thông quan, quản lý thu thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, thống kê hải quan và các ứng dụng văn phòng khác.

(P.An)