Triển khai VNACCS/VCIS tại hơn 100 điểm làm thủ tục hải quan

Đó là số liệu tổng hợp từ 13 cục hải quan tỉnh, thành phố; số lượng tờ khai đã được thực hiện trên hệ thống VNACCS là gần 300.000 tờ khai. Trong số đó, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư – Gia công (Cục Hải quan Hải Phòng) là đơn vị dẫn đầu về số lượng tờ khai hải quan được thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS với số lượng tờ khai lên đến gần 20.000 tờ khai.

Công chức Hải quan Hải Phòng trao đổi cách xử lí tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Ảnh: Báo Hải quan điện tử. Công chức Hải quan Hải Phòng trao đổi cách xử lí tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Ảnh: Báo Hải quan điện tử.

Theo Cục Hải quan Hà Nội tính đến hết ngày 21/4, Cục đã tập trung triển khai chính thức hệ thống VNACCS/VCIS tại 12/12 Chi cục; số doanh nghiệp khai báo trên hệ thống là 687 doanh nghiệp.

Tại Cục Hải quan Hải Phòng - một trong 2 đơn vị đầu tiên chính thức triển khai hệ thống VNACCS/VCIS trong toàn Ngành từ ngày 01/4/2014, tính đến ngày 18/4/2014, Cục Hải quan Hải Phòng đã hoàn thành triển khai VNACCS/VCIS tại 9/9 chi cục; số lượng tờ khai cập nhật từ thời điểm triển khai đến ngày 19/4, có gần 13.000 tờ khai đăng kí trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, hiện nay hệ thống đã vận hành tương đối thông suốt, với lượng tờ khai thực hiện trung bình từ 2.800 tờ đến 3.000 tờ/ngày (chưa kể một ngày có thêm khoảng 1.000 tờ khai thuộc loại hình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan cũng được thực hiện trên VNACCS/VCIS).

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, hệ thống VNACCS/VCIS thực hiện tiếp nhận và xử lý tờ khai tương đối thông suốt. Các đơn vị triển khai chính thức đã có sự chuẩn bị tương đối tốt về cơ sở vật chất và nguồn lực. Những ngày đầu tiên tiếp cận với hệ thống, cả doanh nghiệp và cán bộ hải quan đều có một số lúng túng nhất định trong thao tác nên phát sinh một số lỗi, vướng mắc. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực của các Đoàn công tác thuộc Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, của Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, sự nhiệt tình, cố gắng của chính các cán bộ Hải quan và doanh nghiệp trực tiếp tham gia vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, đến nay, số lượng các lỗi, vướng mắc đã giảm một cách rõ rệt. Với những vướng mắc phát sinh, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đã phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản, Công ty NTT Data kịp thời tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo được tiến độ thông quan.

Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ tiếp tục được triển khai chính tại các cục hải quan tỉnh, thành phố. Đến hết tháng 6/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức vận hành trong toàn ngành Hải quan.

(PV)